Wzrost aktywności ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania - strona 1 Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania - strona 2 Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania - strona 3

Fragment notatki:


Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego… B)zależnoś ta jest wprost proporjalna jednak u małych zwierzat… Bardzo wyraźne zmiany liczebności dorosłych osobników w cyklu rocznym… B)w populacjach monocyklicznych Forme odmienna od typowej może przybierać piramida: B)biomasy w morzu Który z podanych wycinkow łańcucha troficznego ekosystemu Zatoki Gdańskiej jest błędny: D)widłonogi-okrzemki-sledz-foka szara Iloś dostępnych soli biogennych wpływa na kondycje produkcje biomasy i zageszczenie roślin A)na żyznych glebach biomasa i kondycja osobników sa  wyższe ale ich zageszczenie jest zwykle  niższe Piramida wieku populacji ludzkiej w tzw krajach III świata w porównaniu z Europa i Ameryka  Pólnocna B)Jest wyraźnie spłaszczona(o szerszej podstawie) Nieprawdziwe jest stwierdzenie że d)pancerz kostno-rogowy gadów chroniący je przed utrata wody Błedne jest stwierdzenie ze  a)Wartoś ilorazu oddechowego jest niezależna od spalanego substratu Ptaki owadożerne strefy umiarkowanej a)podejmują migracje sezonowe częściej niż nasionojady Konkurencja  miedzygatunkowa  B)zwykle prowadzi do zawężenia niszy ekologicznej każdego z konkurentów Wydajnośc produkcji wtórnej jest D)wyzsza u ryb niż u ptaków Na bardzo duzy wzrost liczebności kormoranów w europie w ciągu ostatnich 20 lat wpływ mogły  mieć  B)Wzrost eutrofizacji wód śródlądowych i przełowienie dużych ryb drapieżnych Optymalna wielkoś liścia u tego samego gatunku rosliny B)jest mniejsza w środowiskach suchych w porównaniu z wilgotnymi Konsekwencją koewolucji w układzie pasożyt zywiciel jest zazwyczaj B)podtrzymanie interakcji pasożyt zywiciel na względnie satłym poziomie w skali eowlucyjnej Mrówki Alta sp. Hoduja na gromadzonych liściach specyficzne grzyby , którymi się odrzywiaja  jest to przykład B)mutualizmu Wielkoś produkcji wtornej populacji jest  B)równa eliminacji (E) gdy biomasa populacji nie ulega zmianie Przy spadku tem otocz od +10 do -10C najw wzrost tem metabolizmu nat u: b)makaka Z jezior strefy umiarkowanej o tej samej objtości ale różnej głeb jeziore płytkie charakter się a)wyższa produkcja pierwotna ,bardziej rozległym litoralem,niższa biomasa wyższa akumulacja Dla oceny biomasy ryb wyjadanych w ciągu roku…istotna jest a)wartoś współczynnika eksploatacji … Stałocieplnośc umożliwia: Ograniczenie konsumpcji W wielogatunkowych stadach trawozerców sawanny b)prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia drapieżnika jest wyższ niż w stadach jednogat do adaptacji ograniczających straty ciepla na drodze konwekcji należy a)silny rozwój pior puchowych i włosów wełnistych w dowolnym ekosystemie

(…)

… troficznych będą najmniejsze straty energii
:A)fitoplankton-tołpyga-człowiek
Do roślin skiofilnych
należy: nacierpek pospolity
Konsumentami nazyw org:
cudzożywne, do których zaliczamy głównie zwierzęta
Najmniejsze straty energii wyst w biocenozach
C) o krótkich łan troficznych
Skracanie łańcuchów pokarmowych w zbi wodnych można…
E)praw odp C i D
Negatywnym skutkiem skracania łań pokarmowych jest
:D…
… przeżytkami minionych epok
Pomnik przyrody to
C)cenny twor przyrody,prawnie chroniony
Najwieksza w swiecie prod pierw wyst w nast. ekosyste:E)praw odp A i B
Wskażnik,który umozliwia okres stanu sanitarnego wódto:D)miano Escherichia coli
Do czynników rakotwórczych należa
:azbest,arsen,sadza
Na terenie Polski.. liczba zagrozenia ekologicznego:D)27
Za Regiony kleski ekologicznej uznano
:górnośląski, rybnicki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz