Ekologia - strona 2

Ekologia - zagadnienia na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Metody oceny typu rozmieszczenia osobników (zależy od wielkości, ruchliwości, charakteru i  biologii osobnika): -analiza prób losowych Indeks Lexisa: L =            L= 1 (losowe)                       L 1 (skupiskowe)                       L  (…) …. Demografia populacji. Czynniki wpływające na...

Egzamin 2-zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

1/ Podaj czas trwania fanerozoiku……………………………………, oraz wymień ery fanerozoiku: a/ ………………………………………………………………………….. b/ ………………………………………………………………………….. c/ ………………………………………………………………………….. 2/ Zredaguj poprawną odpowiedź, podkreślając odpowiednie wyrazy (dotyczy głównej cyrkulacji

Egzamin 3-zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

CZĘŚĆ I Imię i nazwisko ……………………………… …………data ……………. Na poniższym rysunku pokazano tolerancję trzech organizmów (I,II,III) na zasolenie i temperaturę. Proszę, używając właściwej terminologii określić ich zakres tolerancji na oba podane czynniki środowiskowe zasolenie temperatura I II III I 2 . K...

Egzamin-ekologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1701

Jaką zasadę związaną z tolerancją ekologiczną ilustruje poniższy wykres. Proszę ją nazwać i wyjaśnić 2 . Które z wymienionych cech można uznać za charakterystyczne dla organizmów reprezentujących strategie rozrodczą typu K . Proszę podkreślić: - niska śmiertelność/ wysoka przeżywalność - liczne, d...

Ekosystem 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

EKOSYSTEM Fot. M. Ściborski EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA (ŚCIŚLE ZE SOBĄ POWIĄZANE I WZAJEMNIE NA SIEBIE ODDZIAŁYWUJĄCE (TANSLEY 1935) BIOCENOZA - ZESPÓŁ WSZYSTKICH ZYWYCH ORGANIZ- MÓW ZAMIESZKUJĄCYCH OKREŚLONY OBSZAR, POWIĄ- ZANYCH ZALEŻNOŚCIAMI TROFICZNYMI I INNYMI INTERAKCJAMI MIĘDZYGATUNKOWYM...

Populacja. - Śmiertelność

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

RÓWNOMIERNE: * BRAK MOZAIKOWATOŚCI I GRADIENTU CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH * DOSTATECZNA ILOŚĆ OSOBNIKÓW DO ZAJĘCIA   CAŁEGO OBSZARU * KONKURENCJA WEWNĄTRZGATUNKOWA (ROŚLINY) * TERYTORIALIZM (ZWIERZĘTA) *       *       *       *       *       *       *       *       * *       *       *       *    ...

Zagadnienia-ekologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Promieniowanie słoneczne (składowe, znaczenie dla organizmów żywych) Endo- i ektodermy. Sposoby termoregulacji. Drogi wymiany ciepła. Reguły ekogeograficzne. Gospodarka wodna organizm...

Podstawy ekologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Trynajowski
 • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

Zagadnienie Ekologia: ekologia jako nauka Ekologia to nauka podstawowa o funkcjonowaniu biosfery ; nauka stosowana w ochronie środowiska i ochrony przyrody. powiazania ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska Ochrona środowiska - prak...

Kumak Nizinny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

Ochrona Kumaka Nizinnego i Kumaka Górskiego W Polsce występują dwa gatunki kumaka: nizinny ( Bombina bombina ) i górski ( Bombina variegata ). Oba są chronione i blisko spokrewnione ze sobą. Kumaki wyglądają jak małe ropuszki - ich skóra, podobnie jak u ropuch, pokryta jest licznymi brodawkami, ...

Energia w ekologii - sprawozdanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

SPRAWOZDANIE (zajęcia z 17.04.09r.) 1. BIOPALIWA I EKOLOGICZNE SPALANIE WĘGLA Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych (roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów ). Biopaliwa dzielą się na: - stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów , granulat trocino...