Ekologia - strona 3

Problematyka recykling samochodów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Sprawozdanie 3 TEMAT: Problematyka recykling samochodów w czasopiśmie „Recykling” Recykling - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego . Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów . Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja p...

Ekologia, zarządzanie środowiskiem - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330

  1  ekologia/ekol’pyt’Irok.doc   Pytania kontrolne do wykładu „EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM”  (dla studentów MBM-u, r.I rok ak. 2008/2009, s. letni)    I.  Wprowadzenie   1.  Opisać znaczenie pojęć: ekologia, ekosfera, ekosystem, ekoton, ekotoksyna.  2.  Objaśnić pojęcia związane z ektoto...

Recykling pojazdów potrzeba i organizacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1330

Sprawozdanie 2 TEMAT: Recykling pojazdów potrzeba i organizacja Recykling - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego . Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów . Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzyst...

Ustawy dotyczące odpadów i recyklingu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

SPRAWOZDANIE 1. Regulacje prawne i ustawy dotyczące odpadów i recyklingu: Trzy najważniejsze ustawy : - Dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG o odpadach - Decyzja Rady Europy 94/904/WE o odpadach niebezpiecznych - Dyrektywa Rady Europy 1999/31/EC w sprawie ziemnych składowisk odpadów Ustawa z dnia 2...

Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

  1  ekoen.doc   EKOLOGICZNE KONSEKWENCJE POZYSKIWANIA ENERGII    0. Repetytorium   Jednostki energii, współczynniki konwersji  1 tpu (tona paliwa umownego)   = 0,7 t ropy naftowej lub 925 m 3 gazu ziemnego   1 J = N· m = W· s   (dŜul)  = 2,778 · 10 -7 kWh  1 kWh (kilowatogodzina)  = 3,6 MJ = 0,1...

Populacja niedźwiedzia brunatnego w Karpatach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2058

Populacja niedźwiedzia brunatnego   (Ursus arctos)   w polskich Karpatach   Struktura przestrzenna: Liczebność tego gatunku w polskich Karpatach w 2007 roku wynosiła 95 osobników. Najliczniejszą populację wykazano w Bieszczadach (66 ...

Wymagania na drugie kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

1.  Produkcja  biologiczna,  produkcja  pierwotna,  produkcja  wtórna,  poziomy  troficzne,  łańcuchy  pokarmowe, sieci, piramidy 

Czynniki środowiskowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

ATMOSFERA  14 OCEAN     1380 000 29 000 46 410                       456 62                  108 46 RZEKI  1,2 750 WODY PODZIEMNE - 60 000 JEZIORA GLEBA - 65 GLOBALNY CYKL HYDROLOGICZNY. ZAWARTOŚĆ WODY W RÓŻNYCH PULACH W TYSIĄCACH KM 3 SPOSOBY POBIERANIA WODY ROŚLINY: * SYSTEM KORZENIOWY  1000     ...

Prezentacja - Gleba i ich rozmieszczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

Slajd 2: biologicznie czynna powierzchniowa warstwa  litosfery , powstała ze  skały macierzystej  pod wpływem  czynników glebotwórczych (głównie  organizmów żywych ,  klimatu  i  wody ) i podlegająca stałym przemianom. Slajd 3; przykłado...

Wskazówki do kolokwium - ekologia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Wskazówki do pytań z kolokwium - EKOLOGIA 1. Cechy rozmieszczenia - chyba skupiskowego, ale nie pamiętam dokładnie. 2. Jaka jest najlepsza metoda w ocenie rozmieszczenia drzew - coś w tym stylu. W tym pytaniu należało wybrać jedną z czterech odpowiedzi. 3. W tym zadaniu mieliśmy podaną liczbę oso...