Ustawy dotyczące odpadów i recyklingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawy dotyczące odpadów i recyklingu - strona 1 Ustawy dotyczące odpadów i recyklingu - strona 2 Ustawy dotyczące odpadów i recyklingu - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE 1. Regulacje prawne i ustawy dotyczące odpadów i recyklingu: Trzy najważniejsze ustawy : - Dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG o odpadach
- Decyzja Rady Europy 94/904/WE o odpadach niebezpiecznych
- Dyrektywa Rady Europy 1999/31/EC w sprawie ziemnych składowisk odpadów Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, jako obowiązkowe zadania własne gminy wskazuje: zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. opakowaniami są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.
Natomiast w normie PN-88/0-79000 opakowanie definiowane jest jako wyrób przeznaczony do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego towaru. 2 . Recykling tworzyw sztucznych: Recykling - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Tworzywa sztuczne ( plastik, plastyk ) - materiały oparte na polimerach syntetycznych lub zmodyfikowanych naturalnych, zastępujące tradycyjne tworzywa takie jak drewno, ceramika, metal, kauczuk naturalny, gutaperka i inne. Ponadto, wiele z nich posiada własności niemożliwe do uzyskania z zastosowaniem surowców naturalnych. Są odporne na działania kwasów, zasad; mało odporne na działanie temperatury. Typy recyklingu tworzyw sztucznych: Recykling energetyczny
Recykling surowcowy (chemiczny)
Recykling materiałowy
Recykling naturalny Metody segregowania tworzyw sztucznych:

(…)


Metody segregowania tworzyw sztucznych:
-Separacja
-Spektrofotometria w podczerwieni
Radzenie sobie z odpadami:
Składowanie odpadów tworzyw sztucznych
Spalanie odpadów tworzyw sztucznych w spalarniach
Powtórne wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych
Biodegradacja
3. Stan oleju w maszynach - analiza właściwości oleju:
Systemy nadzoru nad stanem maszyny:
Eksploatowanie według resursu maszyny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz