Definicja i klasyfikacja odpadów oraz statystyka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i klasyfikacja odpadów oraz statystyka-opracowanie - strona 1 Definicja i klasyfikacja odpadów oraz statystyka-opracowanie - strona 2 Definicja i klasyfikacja odpadów oraz statystyka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami. Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.  Cel nadrzędny o charakterze  ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych. Cele te uwzględniają potrzebę realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zobowiązań ustalonych na szczeblu międzynarodowym oraz wymogów prawa Unii Europejskiej (w szczególności tzw. dyrektywy ramowej o odpadach). Cele krótkoterminowe, z kolei, odnoszą się do problemów wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami w przeszłości i związanych z tym zagrożeń środowiska.
Priorytety:- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć- unieszkodliwianie odpadów - ostateczne bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie udało się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania
Odpady - przedmioty i substancje wytwarzane przez przemysł, ale nieużyteczne bez dodatkowych zabiegów technicznych (odpady przemysłowe), a także zużyte przedmioty i substancje odpadowe powstające w środowisku miejskim i osiedlowym (odpady komunalne). Jeden i drugi rodzaj odpadów jest ciężkim brzemieniem dla środowiska, ich zbieranie i przemieszczanie pochłania energię, a składowanie - przestrzeń, przy czym składowiska odpadów oddziałują szkodliwie na swoje otoczenie w dość szerokim promieniu. Ochrona środowiska przed odpadami polega na: zmniejszeniu wytwarzania odpadów, m.in. przez zerwanie z komercyjną zasadą „nietrwały produkt w trwałym opakowaniu"; wykorzystaniu odpadów jako surowców wtórnych (recykling), czego przykładem jest zbiórka makulatury i złomu, skup butelek i słoików; przetwarzaniu odpadów na kompost lub spaleniu ich w celu odzyskania energii; gromadzeniu nie wykorzystanych resztek na dobrze zorganizowanym składowisku odpadów. W Polsce ochrona przed odpadami jest zaniedbana, zwłaszcza na wsi, w małych miastach i na obrzeżu dużych miast, toteż w całym kraju, zwłaszcza w okolicach podmiejskich, nad brzegami rzek i lasów, często spotyka się nielegalne tzw. dzikie wysypiska śmieci, szpecące krajobraz. Statystyka odpadów. Badania odpadów komunalnych. Czynniki wpływające na skład i ilość odpadów.

(…)

… się następująco:-odpady organiczne 31,7% -frakcja drobna 21,4% -papier, tektura 18,6% -szkło 7,5% -tworzywa sztuczne 4%-metale 3,5%-pozostałe 13,3%. W składzie bardziej szczegółowym odpadów komunalnych można wyróżnić: - materię organiczną stanowiącą nawet do 60% odpadów komunalnych, średnio około 30%. Wartość 60% występuje w rejonach nowoczesnych osiedli miejskich. - materię mineralną która stanowi 44-67…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz