Badania jakościowe i ilościowe odpadów-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania jakościowe i ilościowe odpadów-wykład - strona 1 Badania jakościowe i ilościowe odpadów-wykład - strona 2 Badania jakościowe i ilościowe odpadów-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
BADANIA JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE ODPADÓW
Cel: skład jakościowy, chemiczny, struktura w miejscach ich powstawania, określenie technologii ich unieszkodliwiania.
Badania składu odpadów prowadzimy w kierunku określenia ich morfologii i w następstwie składu chemicznego. Badania prowadzimy w celu określenia systemów gromadzenia i zbiórki, optymalnego doboru technologii odzysku i unieszkodliwiania. Prognozowanie w systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Aktualna hierarchia w gospodarce odpadami komunalnymi powinna zmierzać w kierunku przede wszystkim: unikania powstawania odpadów, minimalizacji ich ilości, jak najbardziej sprawnego recyklingu, a w ostateczności unieszkodliwiania w procesach: kompostowania lub fermentacji i/lub termicznego unieszkodliwiania i/lub unieszkodliwiania metodami fizykochemicznymi a w ostateczności składowania.
RYS. PIRAMIDA:
UNIKANIE
MINIMALIZACJA
RECYKLING
UNIESZKODLIWIANIE
OSTATECZNE USUWANIE
(podpierająca polityka ekologiczna państwa)
Schemat analizy sitowej i morfologicznej odpadów
SCHEMAT PRZYGOTOWANIA ODPADÓW:
PARTIA ODPADÓW (ok. 30m3)
PRÓBKI PIERWOTNE (5-10dm3)
PRÓBKA ŚREDNIA OGÓLNA (min 250 dm3)
ĆWIARTOWANIE
ANALIZA FRAKCYJNA (przesiewanie)
WAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI: 0-10mm, 10-40mm, 40-100mm, powyżej 100mm
(równolegle do dwóch powyższych): 5a. PRÓBKA ŚREDNIA LABORATORYJNA (10kg)
6a. ANALIZA FRAKCYJNA (przesiewanie)
SCHEMAT USUWANIA ODPADÓW ZE STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ
GROMADZENIE
WYWÓZ
STACJA PRZEŁADUNKOWA
TRANSPORT ODPADÓW
UNIESZKODLIWIANIE
(równolegle do 1. 2. 3. : 1. MIESZKAŃCY SAMI WOŻĄ ODPADY, 2. ZBIORCZY PUNKT GROMADZENIA I SEGREGACJI, 3. SUROWCE WTÓRNE
PRZYKŁADY SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH - SCHEMATY
podpoziomowe
skarpowe
nadpoziomowe
SCHEMAT ZAMKNIĘTEGO ZREKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz