Ekologia - strona 4

Populacja 2-ekologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Populacja- ogól osobników jednego gatunku zamieszkujących w tym samym czasie wspólny obszar, należących do tej samej puli genowej. Zagęszczenie- liczba osobników przypadająca na jednostkę pow...

Ekologia, kategorie kosztów- pytania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

1. Wymień kategorie kosztów, które są związane ze zbywalnymi prawami emisji i uzasadnij wybór Koszt redukcji emisji i koszty środowiskowe. Dzięki wprowadzeniu handlu zbywalnymi prawami emisyjnymi koszt redukcji emisji się zmniejsza, przez co cel ochrony środowiska jest osiągany przy zastosowaniu ...

Ekologia - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1106

Stosowanie zasad zarządzania środowiskowego staje się nie tylko wyrazem ekologicznej świadomości przedsiębiorców, lecz także instrumentów walki konkurencyjnej. Posiadanie i stosowanie systemów środowiskowych polepsza znaczenie wizerunek firmy i ułatwia kreowanie pozycji rynkowej. Społeczeństwa ...

Ekologia - materiały z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

PODSTAWOWE RODZAJE UŻYTKÓW ŚRODOWISKA, ALBO FUNKCJI ŚRODOWISKA: 1) wspieranie procesów życiowych – środowisko zawiera składniki istotne dla życia, zdrowia i dobrobytu człowieka. Niektóre z nich zostały utracone lub zmienione pod wpływem dokonującego się rozwoju (np. warstwa ozonowa, skład atmos...

Adaptacje, konwergacje, ekotypy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Adaptacje mają charakter kompromisowy; silne przystosowanie do jednego czynnika, może oznaczać bezbronność wobec innego. Duże rozmiary ciała: mniejsze straty ciepła większe, bezwzględne zapotrzebowanie na pokarm, efekt anydrapieżniczy. Główne stra...

Bioenergetyka ekologiczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wytwarzanie, przekazywanie, magazynowanie energii zachodzi na wszystkich poziomach organizacji żywej materii. Przemiany zachodzące zgodnie z zasadami termodynamiki: I

Głowne czynniki środowiskowe - temperatura i promieniowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Fotosynteza- podstawa życia organicznego. Percepcja wzrokowa- brak światła, arofia, hipertrofia oczu. Zmiany światła w cyklu dobowym i rocznym wpływają na formy i czas aktywności organizmów. ...

Główne czynniki środowiskowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: TLEN: strefa wysokogórska- rozrzedzenia powietrza, trudności w oddychaniu, adaptacja- wzrost ilości hemoglobiny we krwi (produkcja czerwonych krwinek) woda- ograniczenia dobowe i sezonowe.

Konkurencja międzygatunkowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: poziom troficzny- grupa organizmów zajmującących tą samą pozycję w łańcuchu troficznym. Łańcuchy troficzne- szereg organizmów ustawionych w taki sposób że każda poprzedzająca grupa jest podstawą żywienia następnej. Sieci troficzne- system złożonyc...

Pasożytnictwo - omówienie wykładu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Mikropasożyty- rozmnażają się wewnątrz lub na powierzchni ciała żywiciela. Makropasożyty- wzrastają, lecz nie rozmnażają się na ciele lub wewnątrz żywiciela. Pasożytnicwo gniazdowe- podrzucenie jaj do czyjegoś gniazda.