Ekologia, kategorie kosztów- pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia, kategorie kosztów- pytania i odpowiedzi - strona 1 Ekologia, kategorie kosztów- pytania i odpowiedzi - strona 2 Ekologia, kategorie kosztów- pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


1. Wymień kategorie kosztów, które są związane ze zbywalnymi prawami emisji i uzasadnij wybór Koszt redukcji emisji i koszty środowiskowe. Dzięki wprowadzeniu handlu zbywalnymi prawami emisyjnymi koszt redukcji emisji się zmniejsza, przez co cel ochrony środowiska jest osiągany przy zastosowaniu rozwiązań o najniższych kosztach. Koszty środowiskowe to wartość strat w środowisku i ekosystemach. 2. Wymień kategorie kosztów, które są związane z internalizacją kosztów środowiskowych i uzasadnij wybór Koszty pośrednie. Ten rodzaj kosztów określa wartości dóbr i usług utraconych przez gospodarkę, np. przez wprowadzenie określonych regulacji Ich zakres określony jest na podstawie zmian dokonujących się na pojedynczych rynkach lub w obrębie całej gospodarki - na skutek wprowadzenia określonych rozwiązań prawnych, ekonomicznych czy społecznych. W przypadku rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska najczęściej są to wymuszenia spowodowane wprowadzeniem określonych przepisów środowiskowych, takich jak zaostrzone normy emisyjne lub podatki ekologiczne. Skutki te objawiają się m.in. w zmianie cen produktów, poziomu zatrudnienia, wzroście lub spadku produkcji (Siebert 1995). Te dodatkowe efekty pośrednie (secondary effects) wpływają na poziom rozwoju gospodarczego określanego zazwyczaj na podstawie zmian produktu krajowego brutto. Pełny rachunek kosztów ekonomicznych wymaga wówczas zastosowania tzw. analizy równowagi ogólnej (general equilibrium analysis). Koszty bezpośrednie Ta kategoria kosztów obejmuje koszty czynników produkcji zaangażowanych podczas realizacji projektów gospodarczych. Koszty bezpośrednie powstają na skutek zaangażowania ograniczonych zasobów (czynników produkcji) w celu realizacji określonego zadania produkcyjnego lub polityki gospodarczej. Są też często niesłusznie wykorzystywane w badaniach jako jedyny składnik kosztów ekonomicznych. W przypadku sektorów energetycznych koszty bezpośrednie obejmują koszty wydobycia, transportu i energetycznego wykorzystania nośników energetycznych. W ich skład wchodzą zarówno koszty bieżące (operacyjne) funkcjonowania istniejących zakładów produkcyjnych, jak i koszty inwestycyjne obiektów nowych. 5.  Podać kolejne kroki w procedurze internalizacji kosztów środowiskowych. polegaja na ocenie wielkosci -oplat i podatkow ekologicznych za emisje zanieczyszczen, -dopłat do cen produtkow ekologiczne uciazliwych , -form pomocy finansowej sluzacych do zmniejszenia emisji, -ograniczen emisyjnych w danych dziedzinach gospodarki, -kar pienieznych za niszczenie srodowiska lub przekroczenie limtow emisyjnych. 8. Podaj treść i kolejność podejmowanych decyzji przy wprowadzaniu zbywalnych praw emisji. 11. Algorytm wdrazania zbywalnych praw emisji 6. Opisać funkcję środowiska: wspieranie procesów życiowych

(…)

… na okreslonycm obszarze oraz wzajemne powiazania, oddzialywania i zaleznosci.
9. Scharakteryzuj ustawę: "Prawo ochrony środowiska".
Ustawa z dn. 27.04.2001 Dz. U. Nr 62, poz 627
Wybrane przepisy ogolne:
- Ustawa okresla zasady ochronyy srodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci:
zasady ustalania:
warunkow ochorony zasobow srodowisa…
… odpowiedzialnosci.
Podstawowe formy znane przez prawo:
Odp. Porzadkowa
Odp. Sluzbowa
Odp. Materialna
21. Kto ma prawo zeby sie dowiedziec o stanie srdowiska i przyrody? Kazdy obywatel.
22. Sklasyfikować i wymienić źródła prawa ochrony środowiska w PL.
I Źródła prawa ochrony srodowika obowiazujacego w RP 1) Zrodla prawa RP
2) zrodla prawa miedzynarodowego
II zrodla suwerennego prawa ochrony srodowiska RP…
… ekologicznych i stabilnosci ekosystemow
Zachowania roznorodnosci biologicznej
Zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego
25. Kategorie kapitału środowiskowego
Kapital stworzony przez ludzi, antropologiczny: maszyny i urzadzeni, budynki i budowle;- moze ulegac pomniejszenie lub powiekszeniu wedlug uznania i mozliwosci czlowieka
Podstawowy kapital naturalny: warstwa ozonowa, klimat globalny…
…, inne natomiast okreslone mianem skonczonych tracone sa bezpowrotnie np roznorodnosc biologiczna
7. Co to jest środowisko Główne cele ochrony przyrody: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów; zachowanie dziedzictwa geologicznego; zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych; kształtowanie proekologicznych postaw…
… 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji38. Ustawa wprowadza nowy mechanizm do krajowego porządku prawnego (nawiasem mówiąc od dawna zapowiadany), w postaci handlu uprawnieniami do emisji. Idea tego mechanizmu oparta jest na odstąpieniu od ustalania sztywnych standardów emisji na rzecz rocznych uprawnień do emisji przydzielanych poszczególnym…
… ze zbywalnymi prawami emisji i uzasadnij wybór Rynek praw emisji zanieczyszczeń może - jeśli zostanie właściwie zaprojektowany - doprowadzić do zasadniczego spadku kosztów ochrony środowiska w skali ogólnospołecznej, szczególnie w porównaniu z systemem administracyjnej regulacji (za pośrednictwem standardów emisji). Radykalnemu obniżeniu ulegają bowiem koszty informacyjne i transakcyjne. Zbywalne prawa emisji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz