EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE - PODSTAWOWE RODZAJE UŻYTKÓW ŚRODOWISKA, ALBO FUNKCJI ŚRODOWISKA

Nasza ocena:

4
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE - PODSTAWOWE RODZAJE UŻYTKÓW ŚRODOWISKA, ALBO FUNKCJI ŚRODOWISKA - strona 1

Fragment notatki:

EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE Walery Goetel (1889 - 1972) - geolog, profesor i rektor AGH. Jeden z prekursorów nauki o ochronie środowiska, którą nazwał SOZOLOGIĄ.
Wybrane inicjatywy dydaktyczne:
1946 - powołanie w Akademii Górniczej seminarium: „Ochrona zasobów przyrody i zabezpieczenie trwałości ich użytkowania“
1956 - Walery Goetel: koncepcja oszczędnej gospodarki zasobami przyrody w trakcie kongresu IUCN w Edynburgu
1968 - szkoły letnie: „Człowiek i środowisko“, a następnie cykl Międzynarodowych Szkół na temat Zrównoważonego Rozwoju
1989 - Techniczny Uniwersytet Otwarty w AGH
1992 - Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetela
EKOLOGIA - nauka o związkach pomiędzy organizmami a środowiskiem.
ŚRODOWISKO - ogól elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności.
Termin środowisko w ujęciu popularnym odnosi się do warunków, w jakich żyje człowiek.
W odróżnieniu od środowiska, termin HABITAT określa się jako miejsce, w którym określone gatunki roślin oraz zwierząt żyją w warunkach naturalnych.
W literaturze polskiej odpowiednikiem terminu HABITAT jest SIEDLISKO.
PODSTAWOWE RODZAJE UŻYTKÓW ŚRODOWISKA, ALBO FUNKCJI ŚRODOWISKA:
wspieranie procesów życiowych - środowisko zawiera składniki istotne dla życia, zdrowia i dobrobytu człowieka. Niektóre z nich zostały utracone lub zmienione pod wpływem dokonującego się rozwoju (np. warstwa ozonowa, skład atmosfery, naturalne piękno), inne natomiast, określane mianem skończonych, tracone są bezpowrotnie (np. różnorodność biologiczna).
Dostarczanie surowców i energii, zarówno zasobów odnawialnych jak i nieodnawialnych, wykorzystywanych w procesach wytwórczych i konsumpcji.
Zasoby odnawialne (np. gleby, lasy) można użytkować w sposób gwarantujący trwałość pełnionych funkcji, jednak na skutek nadmiernego i mało efektywnego pozyskiwania, również zasoby odnawialne mogą zostać całkowicie wyczerpane.
Zasoby nieodnawialne (np. mineralne) to takie, które mogą zostać wyesksploatowane.
Pochłanianie ubocznych skutków i produków działalności gospodarczej i społecznej człowieka przez glebę, wodę i powietrze.
Do pewnego określonego poziomu środowisko może pochłaniać różnorodne odpady, z wyłaczeniem tych substancji, które w każdej ilości są niebezpieczne (np. metale ciężkie, substancje radioaktywne, pewne związki chemiczne).
Przekroczenie pewnej ilości substancji odpadowych, ze względu na przesycenie, czyni system naturalny niezdolny do pełnienia funkcji pochłaniacza.


(…)

… określonego działania, aby do szkody nie dopuścić.
Rodzaje cywilnej odpowiedzialności prawnej:
odpowiedzialność kontraktowa - gdy szkoda jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego między stronami zobowiązania (kontraktu)
odpowiedzialność deliktowa - gdy szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym (deliktem)
KARNA odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska jest konsekwencją…
… - ponad zapisy normy ISO 14001:2004 - zawiera koordynację z innymi systemami zarządzania środowiskowego oraz promocję stosowania SZS przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  Polska wersja norm ISO 14001:2004 oraz ISO 14004:2004 Została wydana w 2005 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005 Norma pozwala zbudować SZS w oparciu o podejście procesowe. Doskonalenie SZS…
… międzynarodowym. W 1991r. publicznie zadłużenie Polski wobec rządów państw zrzeszonych w Klubie Paryskim wyniosło 32mld USD, co stanowiło podstawę do rozpoczęcia dyskusji i negocjacji w tamtym okresie. Prywatni wierzyciele Polski zrzeszeni są w Klubie Londyńskim. Banki te, ze względu na swój komercyjny stan, nie podjęły inicjatywy ekokonwersji długu Polski, który w 1991 r. wyniósł 13 mln USD. Ekofundusz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz