Ekologia - zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - zagadnienia na kolokwium - strona 1 Ekologia - zagadnienia na kolokwium - strona 2 Ekologia - zagadnienia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


Metody oceny typu rozmieszczenia osobników (zależy od wielkości, ruchliwości, charakteru i  biologii osobnika): -analiza prób losowych Indeks Lexisa: L =            L= 1 (losowe)                       L 1 (skupiskowe)                       L 

(…)

….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demografia populacji.
Czynniki wpływające na dynamikę populacji:
-rozrodczość
-śmiertelność
-emigracja
-imigracja
Tabela przeżywania:
x- klasa wiekowa
lx- liczba osobników w danej klasie wiekowej
lx’- „wystandaryzowana” liczba osobników w danej klasie wiekowej (lx’=lx · 0.2)
dx- liczba osobników umierających w danej klasie wieku (dx=l’0 - l’1)
qx- prawdopodobieństwo wymarcia osobnika w danej klasie wieku (qx = dx/lx’)
Trzy okresy w życiu osobnika:
-przedrozrodczy
-rozrodczy
-porozrodczy
Piramidy wiekowe:
/\ -progresywna
() -regresywna
|| -zastojowa
Liczebność populacji to wypadkowa:
-rekrutacji (rozrodczość + imigracja)
-eliminacji (śmiertelność + emigracja)
Fazy dynamiki populacji:
-wzrost
-spadek
-równowaga
-oscylacje
-fluktuacje
Modele wzrostu populacji:
-wykładniczy
„Nieograniczone” zasoby…
… - metabolizm do 10 razy wyższy
Wpływ temperatury na metabolizm i koszty regulacji:
M(t) = c (tb – ta) – metabolizm w danej temperaturze
(M(t) – BMR) – koszty termoregulacji w danej temperaturze
c - współczynnik całkowitej przewodności cieplnej
tb – temperatura ciała
ta – temperatura otoczenia
Wartość współczynnika przewodności cieplnej c (w zależności od ciężaru ciała W)
Gryzonie - 0,43 W0,58
Wróblowate…
… z zagęszczeniem:
- odłów pułapkowy
- metody oparte o miary frekwencji (% odwiedzanych przez zwierzęta
karmników)
-metoda ankietowa
-metody bezwzględne (liczba osobników na określoną jednostkę)
-spis całkowity
-metoda prób losowych (gdy niemożliwy jest spis całkowity)
-metody znakowania i ponownych złowień:
Indeks Petersena (Lincolna)
N- liczebność populacji
n1- liczba zwierząt schwytanych w pierwszych odłowie…

NT+1 = NTR0
NT = N0R0T
Współczynnik reprodukcji netto, c.d.
NT+1 = NTR0
NT = N0R0T
Gdy:
R0 = 1 –populacja ustabilizowana
R0 > 1 –liczebność populacji rośnie (wykładniczo)
0 < R0 < 1 –liczebność populacji maleje (wykładniczo)
Cechy demograficzne populacji w fazie wzrostu:
-duży przyrost naturalny
-wysoka średnia długość życia
-wysoka przeżywalność
-niska średnia wieku
-często liczba samic większa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz