Pokrewieństwo i kojarzenie w pokrewieństwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokrewieństwo i kojarzenie w pokrewieństwie - strona 1 Pokrewieństwo i kojarzenie w pokrewieństwie - strona 2 Pokrewieństwo i kojarzenie w pokrewieństwie - strona 3

Fragment notatki:


Pokrewieństwo i kojarzenie  w pokrewieństwie  (inbreeding) Rodowód – usystematyzowany wykaz  przodków osobnika Rodzaje rodowodów ? Rodowód tabelaryczny (A), strzałkowy (B) oraz w formie schematu (C), na którym  kwadraty oznaczają samca, a koła – samice. Na podstawie rodowodu można oszacować wartość spokrewnienia między wszystkimi osobnikami występującymi w rodowodzie, zarówno w linii prostej jak i bocznej, a jeśli probant lub inny osobnik są produktami kojarzenia krewniaczego, można oszacować ich współczynniki inbredu. Wskaźnik (współczynnik) pokrewieństwa jest  miarą genetycznego  podobieństwa  między dwoma spokrewnionymi osobnikami. Spokrewnienie może być spowodowane pochodzeniem od jednego lub kilku wspólnych przodków. Współczynnik pokrewieństwa określa, jaka część (procent) genów  (ale nie par genów), obu spokrewnionych osobników  jest wspólna przez pochodzenie . Innymi słowy, wskaźnik pokrewieństwa wyraża prawdopodobieństwo, z jakim wspólne przez pochodzenie geny jednego osobnika, występują wśród genów drugiego osobnika. Dla oszacowania współczynnika pokrewieństwa przydatne są dwa pojęcia spokrewnienia: • w linii prostej • w linii bocznej Przykładem spokrewnienia w linii prostej jest spokrewnienie potomstwa z rodzicami lub dziadkami. Natomiast relacje między rodzeństwem, półrodzeństwem i kuzynostwem są przykładem spokrewnienia w linii bocznej. W przypadku spokrewnienia w linii prostej (gdy jeden osobnik jest przodkiem drugiego), współczynnik pokrewieństwa między nimi oblicza się wg wzoru: R XA = Σ 0,5 n gdzie:  n  - oznacza liczbę pokoleń dzielących przodka  A  od jego potomka X , a znak  Σ  (sigma) oznacza sumowanie wartości ścieżek łączących osobniki A oraz X. Wzór na oszacowanie spokrewnienia w linii bocznej (spokrewnienie kolateralne) przedstawia się następująco: R XY = Σ (0,5) n1 + n2 gdzie:  R XY jest współczynnikiem pokrewieństwa bocznego między dwoma osobnikami oznaczonymi symbolami  x i y ; Σ  oznacza sumowanie wartości ścieżek w przypadku, gdy spokrewnienie zachodzi przez większą liczbę przodków, lub gdy jeden przodek powtarza się w rodowodzie innego kilkakrotnie;  n 1  oraz  n2  oznacza liczbę pokoleń od osobników x oraz y do ich wspólnego przodka lub przodków. Obliczyć współczynnik pokrewieństwa między osobnika mi X  oraz Y, których płytkie rodowody przedstawia poniższy  rysunek: Osobniki X oraz Y łączy ścieżka przez B: X -  B  - H - Y (od X do B idziemy w tył, a od B do Y w przód), o  wartości: n

(…)

… inbredu dla
poniższych danych
• aa
Aa
AA
SUMA
• 42
76
448
566
• Rozwiązanie:
Frekwencja heterozygot wynosi 76/566 = 0.1343
p = [2 (448 )+ 76]/1132 = 0.8587, q = (1-0.8587)=
0.1413
Ht = 2p0q0(1-Ft)
p jest estymatorem p0 oraz q jest estymatorem q0
 0.1343=2(0.8587)(0.1413)(1-Ft)
 Ft = 0.447
Szacowanie zróżnicowania subpopulacji
• Zróżnicowanie subpopulacji może zostać oszacowane
przy użyciu całkowitej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz