Genetyka

note /search

Doświadczenie z muszką owocową

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Genetyka
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3479

Katarzyna Składnik Marek Sobczak SPRAWOZDANIE Muszka owocowa - Drosophila melanogaster Przebieg doświadczeń: Założenia czystej hodowli -Na początku przenieśliśmy kilkanaście osobników z wcześniej już założonej hodowli mutantów e do osobnej kolby z przygotowaną pożywką, celem otrzymania czystej...

Mutacje w genetyce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Genetyka
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3059

GENETYKA WYKŁAD 6 - nic nie jest tak pewne w przyrodzie jak zmiana - pojedyncze kodony kodują tryptofan i metioninę - zmiany w I i III pozycji kodonu mogą być likwidowane przez supresję (mutację znoszącą efekt poprzedniej mutacji) - mutacje ...

Genetyka - choroby genetyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Genetyka
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3276

GENETYKA WYKŁAD 12 choroby genetyczne Chorobę można definiować w różny sposób. To zaburzenie równowagi wewnętrznej organizmu. Choroba może wystąpić gdy zaburzone jest współdziałanie genotypu z objawami fenotypu. choroby zależne od środowiska - t...

Rzadkie schorzenia o różnych modelach genetycznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Genetyka człowieka    Wykład 6 i 7    Najdziwniejsze  schorzenia genetyczne  21 wieku  Achondroplazja, chondrodystrofia, dwarfizm -  genetycznie  uwarunkowana,  wrodzona choroba (o dziedziczeniu autosomalnym  dominującym ) prowadząca do nieprawidłowego kostnienia  śródchrzęstnego, co powoduje zab...

Genetyczne podstawy odporności na choroby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1932

Genetyczne podstawy  odporności na choroby  Główny Układ Zgodności  tkankowej (MHC)  • Dziedziczenie haplotypów MHC.   • Polimorfizm MHC i jego  asocjacje z chorobami.   Lokalizacja skupienia genowego  MHC w chromosomie 7 świni  Lokalizacja skupienia genowego MHC  w chromosomie 7 świni  Geny MHC ...

Drogi ewolucja genonów- opracownie

 • Politechnika Wrocławska
 • Genetyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1827

RYBOZYMY przeprowadzają trzy rodzaje reakcji biochemicznych: cięcie autokatalityczne=samowycinanie intronow grup 1,2,3 i genomach wirusów cięcie innych cz RNA synteza wiązań peptydowych przeprowadzana przez rRNA rybosmu syntetyczne cząstki RNA przeprowadzają: syntezę rybonukleotydów syntezę i ...

Eukariotyczne gonomy jądrowe- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Genetyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1666

HISTONY: białka wiążące się z DNA, każdy nukleosom zawiera 8cz histonow-tworzą oktamer rdzeniowy w kształcie walca z DNA owiniętym dwukrotnie wokół niego. Histony łącznikowe- do każdego nukleosomu przyłączony jeden = chromatosom. Zapobiegają oddzie...

Genomy, transkryptomy i proteomy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Genetyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1792

GENOM JĄDROWY: podzielony na 24 cząsteczki, zbudowany z nukleotydów, każda część tworzy chromosom. 22-autosomy i 2chromosomy płci. 35000Genów! GENOM MITOCHONDRIALNY: kolista cz DNA, 37genów KOMÓRKI SOMATYCZNE: diploidalne, po dwie kopie autosomu i dwa płci. KOMÓRKI PŁCIOWE: gamety, haploidalne, 23...

Zaburzenia procesu determinacji płci

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2086

Determinacja i dziedziczenie płci ssaków, ptaków, gadów oraz ryb Partenogeneza Zaburzenia procesu determinacji  płci Definicja i kryterium płci Mc Clung w 1902 roku, badając kariotyp owadów stwierdził, że samce niektórych owadów prostoskrzydłych mają o jeden chromosom mniej od samic. To nasunęło ...

Genetyka - historia, zagadnienia ogólne i podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Genetyka
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5887

dr hab. Marię Wędzony dla studentów III roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Notatka zawiera odpowiedzi na pytania związane z historią genetyki oraz z zagadnieniami ogólnymi i podstawowymi wiadomościami z tej dziedziny. W materiale znajdują się odpowiedzi na pytania problemowe, m.in. - dla...