Zaburzenia procesu determinacji płci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia procesu determinacji płci - strona 1 Zaburzenia procesu determinacji płci - strona 2 Zaburzenia procesu determinacji płci - strona 3

Fragment notatki:


Determinacja i dziedziczenie płci ssaków, ptaków, gadów oraz ryb Partenogeneza Zaburzenia procesu determinacji  płci Definicja i kryterium płci Mc Clung w 1902 roku, badając kariotyp owadów stwierdził, że samce niektórych owadów prostoskrzydłych mają o jeden chromosom mniej od samic. To nasunęło mu myśl, że płeć osobnika określana jest przez różną liczbę chromosomów. Obecnie wiadomo, że w wyznaczeniu prawidłowej płci osobnika biorą udział chromosomy płci wraz ze znajdującymi się na nich genami, które współdziałają z genami zlokalizowanymi w autosomach. Pojęcie płci nie jest jednoznaczne, ponieważ wyróżnia się wiele kryteriów na jej określenie. Ogólnie określa się płeć, jako zespół przeciwstawnych, uzupełniających się cech organizmu związanych z rozmnażaniem i procesem płciowym. U zwierząt występują osobniki dwu płci różniące się: wytwarzaniem różnych pod względem budowy i funkcji gamet, odmienną budową układu rozrodczego, odrębnością instynktów płciowych i psychiką. Różnice dzielące zwierzęta na samce i samice określane są  mianem dymorfizmu płciowego. Rodzaje płci dla potrzeb klinicznych Dla potrzeb naukowych i klinicznych, wyróżnia się następujące rodzaje płci zwierząt: 1) - ocenia się ją na podstawie sporządzonego kariotypu i określeniu liczby i rodzaju chromosomów płciowych, charakterystycznych dla danej płci; 2) - określa się ją na podstawie obecności (u samców) i braku (u samic) genu determinującego rozwój jąder (Sry); 3) - opisuje się ją na podstawie obecności (u samic) i nieobecności (u samców) chromatyny X (płciowej); 4) - określa się ją na podstawie badania histologicznego gonad; 5) ocenia się ją na podstawie badania zewnętrznych narządów płciowych; 6) ocenia się ją na podstawie badania wewnętrznych narządów płciowych 7) - opisuje się ją na podstawie badania wszystkich zewnętrznych cech płciowych (drugo- i trzeciorzędowych) danego osobnika. Cechy płciowe Chromosomy płci  ssaków Locus genu  receptora  androgenowego Locus  genu SRY Chromosom X  oraz Y Porównanie wielkości chrom.X i Y Lokalizacja  najważniej- szych genów  związanych z  determinacją  cech  płciowych Plemnik na błonie komórkowej  oocytu Plemniki na powierzchni komórki jajowej Połowa z nich niesie X, druga połowa - Y Wzór prążkowy chromosomów X  oraz  Y Białko  regulatoro- we Sry,  motyw  wiążący  się z DNA Chromosom  Y Chromosom X SRY 

(…)


zatoka moczowo-płciowa
gonada niezróżnicowana
Proces różnicowania płciowego samców ssaków
Proces różnicowania płciowego samic ssaków
Cechy sprzężone z płcią
Dziedziczenie hemofilii A oraz B
Zdrowy ojciec: XH, Y; matka nosicielka: XH, Xh
zdrowy
zdrowy
chory
nosicielka
Monogenowe choroby zwierząt sprzężone z płcią
Cechy związane z płcią
Krzyżowanie rogatych owiec rasy dorset
horn z bezrogimi trykami rasy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz