Drogi ewolucja genonów- opracownie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi ewolucja genonów- opracownie  - strona 1

Fragment notatki:

RYBOZYMY przeprowadzają trzy rodzaje reakcji biochemicznych:
cięcie autokatalityczne=samowycinanie intronow grup 1,2,3 i genomach wirusów
cięcie innych cz RNA
synteza wiązań peptydowych przeprowadzana przez rRNA rybosmu
syntetyczne cząstki RNA przeprowadzają:
syntezę rybonukleotydów
syntezę i replikację RNA
przeniesienie aminokwasu na drugi aminokwas ( powst dipeptyd)
PROTOGENOM: cząsteczki zdolne do samoreplikacji i przeprowadzania reakcji biochemicznych
PNA - kwas peptydonukleinowy, podobny do polinukleotydu, szkielet cukrowo-fosforanowy zastępuje wiązania amidowe. Drogi pojawiania się nowych genów w genomie:
duplikacja niektórych genów w genomie
nabywanie genów od innych gatunków
DUPLIKACJA GENU:
dwa identyczne geny, nacisk selekcyjny:
a) na oba geny
b) na jeden gen: ten niepotrzebny gromadzi mutacje(najczęściej zmiana ramki odczytu)=inaktywacja genu, przemiana w pseudogeny, EWOLUCJA ZESPOŁOWA: mechanizm molekularny umożliwiający wszystkim kopiom zachowanie podobnej sekwencji podczas ewolucji (u wielogenowych rodzin)
DUPLIKACJA GENU:
Nierówny crossing-over : duplikacja odcinka DNA
Nierówna wymiana siostrzanych chromatyd: para chromatyd z pojedynczego chromosomu
Amplifikacja DNA: u bakterii, nierówna rekombinacja między dwiema cz potomnymi w oczku replikacyjnym
Poślizg replikacyjny: duplikacja krótkich odcinków(np mikrosatelity)
AUTOPOLIPLOIDIA: zaburzenia ilości w jądrze całych genów (np. łączą się dwie diploidalne gamety), tworzy możliwość zwiększenia liczby genów= dodatkowa kopia może podlegać mutacjom nie zakłócając żywotności. Powstawanie białek o nowych funkcjach:
DUPLIKACJA DOMEN: odcinek genu kodującego domenę ulega duplikacji wskutek nierównego crossing-over, poślizgu replikacyjnego itd. Wynik: powtórzenie domeny w białku (białko staje się bardziej stabilne) lub domena zmienia się wskutek gromadzenia mutacji (zmiana struktury i nowa aktywność białka)
TASOWANIE DOMEN: odcinki kodujące domeny różnych genów łączą się, tworząc nową sekwencję kodującą. Białko jest mozaiką.
TRANSPOZYCJA 3': transpozycja elementu LINE-1 może spowodować przeniesienie fragmentu DNA, eksonów itp. ALLOPOLIPLOIDIA: dwa spokrewnione gatunki, mają wiele wspólnych genów, ale trochę genów innych. Inaczej międzygatunkowe przekazywanie genu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz