Zagadnienia egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzamin - strona 1 Zagadnienia egzamin - strona 2 Zagadnienia egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia ogólne i podstawowe wiadomości z genetyki: Dlaczego dzieci nie są identyczne z żadnym z rodziców? Dziedziczenie to zjawisko zachodzące przy rozmnażaniu. Potomek przejmuje część genomu od ojca i część genomu od matki, w skutek czego powstaje zupełnie nowy organizm, mający cechy nowej jakości, ale też część niezmienionych cech po przodkach (nie tylko po rodzicach!).
Geny zlokalizowane są na chromosomach. W wyniku crossing - over (jest to proces wymiany fragmentów chromatyd między chromosomami homologicznymi) oraz niezależnej segregacji chromosomów i zawartych w nich genów w czasie mejozy powstają komórki płciowe o bardzo różnorodnym wyposażeniu genetycznym. Po ich losowym połączeniu w procesie zapłodnienia powstają zygoty o bardzo różnych kombinacjach genów. Z tych względów potomstwo organizmów rozmnażających się płciowo jest genetycznie bardzo różnorodne. Dlatego potomstwo jednej pary rodziców nie jest identyczne i różni się od swych rodziców wieloma cechami.
Dlaczego kobieta (samica) rodzi zarówno dziewczynki (osobniki żeńskie) jak i chłopców (osobniki męskie)? U człowieka o płci decyduje kierunek różnicowania gonady. Obecność w komórkach somatycznych gonady chromosomu Y determinuje płeć męską. W normalnych warunkach kobieta posiada dwa chromosomy X i przekazuje potomstwu jeden z nich, natomiast mężczyzna posiada jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Jeżeli w zapłodnionej komórce „spotkają” się dwa chromosomy X- jeden od ojca, drugi od matki to rozwinie się osobnik płci żeńskiej, jeśli zaś „spotka” się chromosom X (od matki) i chromosom Y(od ojca) to rozwinie się płeć męska Podaj kilka powodów, dla których u dzieci pojawiają się cechy nieobecne u żadnego z rodziców. - crossing-over
- występowanie mutacji
- dziedzicze nie typu Zea (po „rodzicach” czerwonym i białym kwiatku pojawią się różowe „dzieci”)
- ujawniają się geny dziadków Jak zbudowany jest chromosom? l.ramiona( p=krótkie, q=długie), na końcach są telomery 2.centromer 3.satelity i wtórne przewężenie (w chrom, akrocentrycznych) Ze względu na położenie centromeru wyróżnia się 4 główne typy morf. chromosomów: -metacentryczny- centromer w środku, ramiona równe -submetacentryczny- centromer przesunięty, ramiona nierówne -akrocentryczny-c.bardziej przesunięty, ramiona nierówne -telocentryczny-c, na końcu, l ramię Każdy chromosom składa się z 2 równoległych nici zwanych chromatydami siostrzanymi, które są połączone centromerem. Warunki, aby cząstka stanowiła chromosom: telomer, centromer, miejsce orii, wysoce upakowana postać chromatyny, chromatydy i kinetochor.
Jaką rolę w replikacji DNA pełnią: helikaza, polimeraza, ligaza DNA i topoizoemraza?

(…)

… przyłączają się do nich białka destabilizujące heliks, zapobiegające jego odtwarzaniu się zanim nie nastąpi skopiowanie obu nici. Polimeraza DNA - syntetyzuje w sposób ciągły jedną nić DNA (nić prowadzącą). Dobudowuje nowe nukleotydy do końca 3' startowego RNA. Ligaza DNA - skleja w całość nić opóźnioną, która syntetyzowana jest we fragmentach 100 - 1000 nukleotydów (fragmenty Okazaki). Katalizuje reakcję…
… - polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem enzymu o nazwie prymaza,  syntetyzowany przez kompleks białkowy nazywany primeosomem (replisomem).Niezbędny do rozpoczęcia syntezy DNA. Do RNA starterowego dobudowywane są, z zachowaniem zasady komplementarności, dezoksyrybonukleotydy. Odbywa się to przy udziale polimerazy DNA (różnej dla prokariontów i eukariontów). Synteza odbywa się zawsze w kierunku od końca…
…-
Blokada cyklu komórkowego w fazie S zamiast w podział komórka wchodzi w nową fazę G
Dlaczego autopoliploidy bywają niestabilne genetycznie i na czym polega wtórna diploidyzacja?
Poliploidalność - autopoliploidy potrzebują stabilizacji mejozy co może nastąpić na skutek wtórnej diploidyzacji. Wtórna diploidyzacja:
U autopoliploidów chromosomy koniugują czwórkami (kwadriwalenty), tak długo, aż jakieś…
… koniugacja przebiega normalnie - ttworzą się biwalenty. Zjawisko to nazywamy wtórną diploidyzacją.
Dysocjacja histonów nukleosomu: zachodzi podczas transkrypcji. Oktamer histonowy przemieszczając się w trakcie transkrypcji nie odłącza się całkiem od DNA. DNA odwija się z oktameru przed polimerazą RNA. Gdy ponownie nawija się na oktamer po przejściu enzymu następuje ponowna asocjacja. Zagadnienia ogólne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz