Nukleotydy i kwasy nukleinowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nukleotydy i kwasy nukleinowe - strona 1 Nukleotydy i kwasy nukleinowe - strona 2 Nukleotydy i kwasy nukleinowe - strona 3

Fragment notatki:


1 7. Biochemia - nukleotydy i kwasy nukleinowe Białka są kodowane przez geny DNA RNA białko chemiczna natura sekwencja nukleotydów sekwencja nukleotydów sekwencja aminokwasów Dogmat biologii molekularnej replikacja transkrypcja translacja białko Kwasy nukleinowe (DNA i RNA) składają się z nukleotydów fosforan pentoza (ryboza lub deoksyryboza) puryna lub pirymidyna pirymidyna                               puryna puryny pirymidyny puryna                            adenina                        guanina pirymidyna             cytozyna                 uracyl           tymina 2 Nukleotydy i nukleozydy: deoksyrybonukleotydy nukleotyd:  deoksyadenylan            deoksyguanylan             deoksytymidylan                 deoksycytydylan A, dA, dAMP                G, dG, dGMP               t, dT, dTMP                         C, cD, dCMP (deoksyadenozyno- (deoksyguanozyno- (deoksytymidyno- (deoksycytydyno- 5’fosforan)                    5’-fosforan)                         5’-fosforan)                           5’-fosforan) nukleozyd: deoksyadenozyna        deoksyguanozyna               deoksytymidyna                   deoksycytydyna nukleotyd: zasada + cukier + fosforan nukleozyd: zasada + cukier zasada: adenina                         guanina      tymina                               cytozyna Nukleotydy i nukleozydy: rybonukleotydy nukleotyd:  adenylan                         guanylan   urydylan                              cytydylan (adenozyno- (guanozyno- (urydyno- (cytydyno- 5’-fosforan)                    5’-fosforan)                      5’-fosforan)                        5’-fosforan)     A, AMP                           G, GMP     U, UMP                                C, CMP nukleozyd: adenozyna                        guanozyna   urydyna                                cytydyna zasada: adenina                          guanina      uracyl                                 cytozyna      nukleotyd: zasada + cukier + fosforan nukleozyd: zasada + cukier Niektóre rzadkie zasady w DNA Niektóre rzadkie zasady w RNA DNA

(…)

… które się nie dzielą,
cały materiał genetyczny jest amorficzny
i jest równo rozłoŜony w jądrze.
Chromatyna składa się równej masy DNA i białek.
DNA jest zasocjowane z białkami zwanymi histonami,
i ułoŜone w struktury zwane nukleosomami.
jądro
histonowe DNA łączące nukleosomy
nukleosom
9
Histony to małe, zasadowe białka
Nukleosomy sa upakowane w struktury wyŜszego rzędu
DNA
Organizacja DNA w chromosomie eukariotycznym
dwie chromatydy
(10 spiral)
spirala
(30 rozet)
rozeta
(6 pętli)
pętla
(ok. 75 000 par zasad)
DNA jest związane
z matrycą jądra
za pomocą sekwencji
nazywanych MAR
(Matrix Attachment Regions).
Sekwencje te są bogate w AT,
ale nie zawierają
charakterystycznych
sekwencji.
włókno
nukleosomy
DNA
Lamina jest białkiem, które asocjuje
tworząc sieć wewnątrz jądra.
W czasie mitozy, fosforylacja lamin
powoduje…
… wodorowe
Podwójna helisa ma stałą szerokość
Pary zasad są ułoŜone prostopadle do cukrów
wiazanie wodorowe
fosforany
mają ujemny
ładunek
wnętrze
jest hydrofobowe
cukier
zasada
fosforan
3
1953: DNA = podwójna spirala. James Watson, Francis Crick
DNA ma duŜy i mały rowek
Cambridge
Komplementarność zasad w helisie DNA:
A=T; C≡G

Replikacja DNA według Watsona i Cricka
macierzysta
nić
Palindrom → struktura…
… chromosomy
z delecjami i amplifikacjami.
Mutacja telomerazy u droŜdŜy powoduje skracanie telomerów
z 400 par zasad do 0 w ciągu 120 pokoleń.
Skracanie telomerów powoduje starzenie się komórek.
W 90% nowotworów telomeraza jest aktywna
Geny składają się z intronów i eksonów.
Eksony kodują białko, introny nic nie kodują.
W czasie splajsingu (wycinania intronów) introny są usuwane.
13
Kolejność eksonów w DNA…
… minuty
od jej powstania.
Odpoczywający człowiek zuzywa ok. 40 kg ATP w ciągu doby.
W czasie wysiłku szybkość zuŜycia ATP moŜe wynosić 0,5 kg na minutę.
Organizmy chemotroficzne uzyskują energię swobodną
w wyniku utleniania cząsteczek paliwa, takich jak glukoza i
kwasy tłuszczowe.
W organizmach tlenowych końcowym akceptorem elektronów jest O2.
Substraty przekazują elektrony do specjalnych przenośników…
… koenzymy zawierajace adenozynę
Nukleotydy jako cząsteczki regulatorowe
koenzym A
cykliczny 3,5’-adenozynomonofosforan (cAMP)
guanozynotetrafosforan
cykliczny 3,5’-guanozynomonofosforan (cGMP)
dinukleotyd nikotynamidoadenylowy
dinukleotyd flawinoadenylowy
8
Rozluźny i superskręcony plazmid DNA
Usunięcie jednego obrotu
spirali powoduje powstanie
sił skręcających DNA
rozluźniony (8 obrotów)
napięty (7…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz