Genetyka - Eucaryota i Procaryota

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka - Eucaryota i Procaryota - strona 1 Genetyka - Eucaryota i Procaryota - strona 2 Genetyka - Eucaryota i Procaryota - strona 3

Fragment notatki:


GENETYKA WYKŁAD 5 Eucaryota i Procaryota różnią się pod względem regulacji ekspresji genów
- regulacja transportu mRNA - translacja oddzielona od transkrypcji u Eucaryota geny rozwoju - mutacje prowadzą do bardzo skomplikowanych fenotypów; skomplikowana regulacja
EKSPRESJA GENU - droga od genotypu do fenotypu; droga od DNA do białka
TRANSKRYPCJA - przepisanie informacji genetycznej z DNA na RNA przy pomocy polimerazy RNA zależnej od DNA
etapy:
inicjacja
elongacja
zakończenie transkrypcji wykorzystany reguły komplementarności zasad
nowa nić odbudowuje się na matrycy DNA
inicjacja - związanie polimerazy RNA z nicią DNA transkrypcja w kierunku 5' -- 3'
potrzebne trifosforany nukleotydów
gyraza likwiduje skręty DNA
polimeraza rozplata DNA
powstaje odcinek hybrydowy RNA-DNA
za nim splatanie helisy
system polimeraz jest bardziej skomplikowany u Eucaryota mamy 3 typy polimerazy
Procaryota polimeraza I
Eucaryota polimeraza I, II, III
polimeraza I i III - u Eucaryota związana jest z syntezą krótkich łańcuchów RNA, które mają związek z rRNA i tRNA (tzw. krótkołańcuchowe RNA)
polimeraza II - bardzo ważna, produktami są białka (powstaje mRNA i po translacji białka)
~ciężar polimeraz: 500 kDa
bakteryjna polimeraza I - 5 podjenostek
eukariotyczna - 8 -12 podjenostek
cały proces jest endoergiczny - wymaga energii dostarczanej w wyniku hydrolizy fosforanów
- w komórce 7000 cząsteczek polimerazy
w ciągu 1 sec. w 37 o C dochodzi do syntezy 200 nukleotydów - regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji ~ aktywność polimerazy zależy od wielu czynników (indukujących - regulacja pozytywna; i hamujących - regulacja negatywna)
u E. coli w pozycji -10 i -35 w promotorze występuje sekwencja TATA (regulująca)
u Eucaryota sekwencji regulacyjnych jest więcej operon laktozowy u E. coli - regulacja negatywna :
zdefiniowany przez Jacoba i Monoda 1959-1960
przyłączenie białka represorowego do operatora, który znajduje się przed pierwszym genem struktury
operon:
- geny strukturalne (struktury) -ich produkty biorą udział w metaboliźmie laktozy


(…)

… nieaktywny + końcowy produkt => przyłączenie do operatora
np. tryptofan (jest korepresorem)
nadmiar tryptofanu w pożywce wyłącza syntezę własnego tryptofanu
regulacja pozytywna:
- białko CAP kodowane przez gen RP zależne od cAMP
- brak laktozy, białko może indukować w sposób pozytywny ekspresję danego genu
- białko to składa się z 2 podjednostek
- przyłącza się do operonu laktozowego:
powoduje zmianę…
… leucynowe. - pełni funkcje regulatorowe - hydrofobowe reszty leucyny tworzą strukturę zamka (suwaka) - bierze udział w oddziaływaniu białko - białko
gen ACR1 reguluje ekspresję genów związanych z odpornością na arsen
2. posttranskrypcyjna modyfikaja RNA - SPLICING
~ 1977: Sharp i Roberts odkryli introny
introny: sekwencje niekodujące
egzony: sekwencje kodujące
splicing - proces dojrzewania RNA, wycinanie…
… mRNA do cytoplazmy
białka łączą się z mRNA w jądrze tworząc płaszcz ochrony (RNA nie podlega naprawie!) i pełniąc funkcje transportową
b. złożony proces
kompleks białko-mRNA = INFORMOSOM (mRNAp); białko wiąże się z mRNA w stosunku 4:1 (4 białko : 1 mRNA)
bardzo często rybosomy układają się blisko jądra, żeby droga transportu mRNAp była jak najkrótsza
4. translacja - bardzo złożony proces, mechanizmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz