Genetyka - podstawy genetyki populacji, zmienność i ewolucja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5334
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka - podstawy genetyki populacji, zmienność i ewolucja - strona 1 Genetyka - podstawy genetyki populacji, zmienność i ewolucja - strona 2 Genetyka - podstawy genetyki populacji, zmienność i ewolucja - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Marię Wędzony dla studentów III roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
Materiał zawiera odpowiedzi na pytania związane ze zmiennością i ewolucją genów oraz genomów, a także z genetyką populacji
W notatce znajdują się następujące informacje:
- mutacje (klasyfikacje ze względu na: miejsce występowania, mechanizm powstawania, skutki fenotypowe),
- nowotwory i powstawanie zmian nowotworowych,
- duplikacje, rekombinacje, dywergencja,
- populacja mendlowska (otwarta, zamknięta),
- prawo Hardy'ego i Weinberga,
- populacja panmiktyczna,
- dobór naturalny (rodzaje i przykłady),
- dryf genetyczny.


(…)

… się od mutacji w pojedynczej komórce; komórka ta uwalnia się spod kontroli organizmu i nie kontaktuje się z innymi komórkami. intensywny podział komórki; początkowo zmutowane komórki namnażają się lokalnie i niezbyt szybko - występuje tendencja do dalszych mutacji: faza dysplazji
występowanie mutacji w rejonach genów naprawczych DNA - „białko zapobiegające nowotworzeniu” powoduje śmierć komórek…
… efekty można obserwować u sztucznie wywołanych trisomicznych mutantów Drosophila. Przypuszczalnie zwiększenie liczby kopii niektórych (nie wszystkich ) genów  powoduje brak równowagi produktów genów i załamanie biochemii komórki.
Czym różni się endomitoza od endoreduplikacji?
Endoreduplikacja: W trakcie replikacji DNA nie rozpada się cyklina E i brak cyklin mitotycznych. Nie rozpadają się cykliny A i D…
…, żadna „super- kombinacja” aminokwasów powstała spontanicznie, nie może być przekazana potomstwu. Białka nie mogą pełnić roli „praprzodka”.
Dodatkowe przesłanki: W dzisiejszym świecie żywym kompleksy RNA- białko (rybonukleoproteiny) pełnią kluczowe role w metabolizmie:
rybosomy są rybonukleoproteinami.
bardzo wiele enzymów ma rybonukleotydy lub ich pochodne w swoim aktywnym centrum.
replikacja DNA i regulacja…
… występuje zazwyczaj za pośrednictwem zaburzeń mejozy, gdy nie dochodzi do redukcji liczby chromosomów w trakcie tego procesu. Niekiedy takie gamety mogą być
zdolne do zapłodnienia, częściej u roślin. Podwojenie liczby chromosomów może zajść również przed utworzeniem organów rozrodczych w linii gametycznej, wtedy mejoza redukuje liczbę chromosomów, ale do poziomu pierwotnie somatycznego.
Poliploidalność…
… replikującymi się cząsteczkami były cząsteczki RNA, które wykorzystywały rybonukleotydy z otoczenia, żeby się powielić: stanowiły one zarówno materiał genetyczny (matrycę) jak i enzym zdolny do jej odtworzenia (genotyp i fenotyp- 2 w 1). DNA jest modyfikacją RNA- przejął funkcję matrycy ze względu na swoja stabilność. Natomiast białka nie mają zdolności do samo powielania - zatem żadna cecha nabyta białka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz