Metody hodowlane - Wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody hodowlane - Wykład 3 - strona 1 Metody hodowlane - Wykład 3 - strona 2 Metody hodowlane - Wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Matematyczne podstawy metod hodowlanych 2. Wartość cechy ilościowej i definicje parametrów genetycznych 3. Metody szacowania parametrów genetycznych 4. Wartość hodowlana cechy ilościowej (ocena wartości hodowlanej na  podstawie różnych źródeł informacji, porównanie ich dokładności) 5. Indeks selekcyjny (łączenie źródeł informacji o wartości hodowlanej) 6. Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej (metody  równoczesnego porównania, metoda BLUP) 7. Selekcja i postęp hodowlany PODOBIEŃSTWO KREWNYCH  Zależność (podobieństwo) zmiennych mierzy współczynnik korelacji: Y X XY Y X r   ) , cov(  W populacji zwierząt złożonej z grup osobników podobnych fenotypowo,  siłę tego podobieństwa określa współczynnik korelacji wewnątrzklasowej 2 2 1 ) , cov( P P P t   gdzie:  P 1  i  P2  - wartości fenotypowe  dwóch dowolnych osobników w grupie PODOBIEŃSTWO KREWNYCH  Współczynnik korelacji wewnątrzklasowej 2 2 1 ) , cov( P P P t   Okazuje się, że:  cov(P 1,P2) = cov(H1,H2), gdzie:  H 1  i  H2  to wartości genotypowe dwóch osobników w grupie Można wykazać, że: (1) w populacji złożonej z grup półrodzeństwa (2) w populacji złożonej z par np. matka-córka 2 2 1 4 1 ) , cov( G H H   2 2 1 2 1 ) , cov( G H H   PODOBIEŃSTWO KREWNYCH Podobieństwo fenotypowe krewnych Półrodzeństwo Potomek-rodzic Regresja ( b ) lub korelacja  wewnątrzklasowa ( t )  Kowariancja KREWNI 2 2 1 G  2 4 1 G  2 2 2 1 P G b    2 2 4 1 P G t    SZACOWANIE PARAMETRÓW GENETYCZNYCH SZACOWANIE PARAMETRÓW GENETYCZNYCH   Oparte  jest  na  podobieństwie  wewnątrzklasowym wartości  fenotypowych  w  grupach  krewnych  lub  w  klasach  wydajności  tego  samego osobnika, gdyż powodem podobieństwa w takich grupach są czynniki genetyczne (1) Metoda  regresji  wewnątrzklasowej – oparta  na  podobieństwie  fenotypowym  w  parach (n=2)  wydajności  podobnych  genetycznie  (np.  wydajności  wcześniejszej  i  późniejszej  osobnika,  wydajności  rodzica i potomka) (2) Metoda  korelacji  wewnątrzklasowej – oparta  na    podobieństwie  fenotypowym  w  grupach (n2) wydajności  podobnych  genetycznie  (np. wydajności półrodzeństwa ojcowskiego) SZACOWANIE PARAMETRÓW GENETYCZNYCH  Metoda regresji wewnątrzklasowej   Obserwacje  pochodzą z  klas  dwuelementowych,  jak  pary  potomek  –

(…)

… pojedynczej): h2 = 4t
SZACOWANIE PARAMETRÓW GENETYCZNYCH
Dokładność statystyczna estymatorów
Miarą statystycznej dokładności estymatora jest jego standardowe odchylenie
(błąd standardowy V).
Metoda regresji wewnątrzklasowej
V (b ) 
1 b2
N  S 1
2
,
V (h ) 
4  (h 2 ) 2
N  S 1
gdzie: N – liczba par obserwacji, S – liczba grup, wewnątrz których przeprowadza się obliczenia (gdy
populacja nie dzieli się na grupy, S = 1).
Metoda korelacji wewnątrzklasowej
V (t ) 
[1  (n  1)t ](1  t )
1
n( N  1)(n  1)
2
[4  ( n  1)h 2 ](4  h 2 )
V (h ) 
8n( N  1)(n  1)
2
,
gdzie: N – liczba grup, n – liczebność grupy
Błąd standardowy estymatora odziedziczalności nie
powinien przekraczać 20% wartości estymatora.
METODY HODOWLANE - zagadnienia
1. Matematyczne podstawy metod hodowlanych
2. Wartość cechy ilościowej…
…)
 Jeśli populacja dzieli się na grupy:
 n cov( X , Y )
b
n s
i
i
i
2
i Xi
i
(ni - liczebność i–tej grupy)
i
 Szacowanie powtarzalności i odziedziczalności:
Powtarzalność: t = b
Odziedziczalność: h2 = 2b
SZACOWANIE PARAMETRÓW GENETYCZNYCH
Metoda korelacji wewnątrzklasowej
 Podobne genetycznie grupy obserwacji wartości fenotypowych
liczą więcej niż dwa elementy.
 Metoda opiera się na analizie wariancji: podziale ogólnej wariancji
na jej komponenty (składowe): wariancję między całymi grupami
obserwacji oraz wewnątrz grup.
 Schemat analizy wariancji zależy od struktury populacji
 Jest to tzw. Metoda 1. Hendersona: model opisujący strukturę
populacji jest losowy.
SZACOWANIE PARAMETRÓW GENETYCZNYCH
Metoda korelacji wewnątrzklasowej
Klasyfikacja pojedyncza
model: pij = si + eij
podział wariancji fenotypowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz