Metody hodowlane - Wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody hodowlane - Wykład 6 - strona 1 Metody hodowlane - Wykład 6 - strona 2 Metody hodowlane - Wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Matematyczne podstawy metod hodowlanych 2. Wartość cechy ilościowej i definicje parametrów genetycznych 3. Metody szacowania parametrów genetycznych 4. Wartość hodowlana cechy ilościowej (ocena wartości hodowlanej na  podstawie różnych źródeł informacji, porównanie ich dokładności) 5. Indeks selekcyjny (łączenie źródeł informacji o wartości hodowlanej) 6. Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej (metody  równoczesnego porównania, metoda BLUP) 7. Selekcja i postęp hodowlany Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej    OCENA  WARTOŚCI  HODOWLANEJ :  oparta  na  wartościach  fenotypowych   Priorytet:  DOKŁADNOŚĆ  oceny wartości hodowlanej!!!  Najdokładniejsze  źródło  informacji:   POTOMSTWO  BĘDĄCE  PÓŁRODZEŃSTWEM Kiedy ocena buhaja oparta na wydajnościach jego córek (czyli  potomstwa będącego półrodzeństwem) nie będzie dokładna? 1. niewielka liczba córek 2. córki są w kilku stadach różniących się warunkami chowu Matematycznie, z oceną wartości hodowlanej związane są:   Błąd losowy  – niedokładność oceny wynikająca z niedostatku  informacji   Błąd systematyczny  – niedokładność oceny, wynikająca z  nieznajomości (nieuwzględnienia) struktury populacji Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej    Błąd losowy  – niedokładność oceny wynikająca z niedostatku  informacji   Błąd systematyczny  – niedokładność oceny, wynikająca z  nieznajomości (nieuwzględnienia) struktury populacji Jak zminimalizować błędy?   Błąd losowy  – biorąc możliwie liczną grupę córek    Błąd systematyczny  – ??? Trzeba rozpoznać strukturę populacji i  wyeliminować z oceny  systematyczne wpływy  środowiska!!! Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej  Model:  gdzie: x ijk  – obserwacja  k –tego  elementu w  i –tym stadzie oraz w  j –tej grupie ojcowskiej h i  – efekt  i –tego stada (grupy  stado-rok-sezon, SRS), s j  – efekt  j –tej grupy ojcowskiej, e ijk  – wpływ czynników  specyficznych dla  k –tego  elementu z  i –tego stada oraz  j – tej grupy ojcowskiej.  Model:  gdzie: x ij  – obserwacja  j –tego  elementu w  i –tej grupie  ojcowskiej,   – wartość średnia populacji, s i  – efekt  i –tej grupy  ojcowskiej, e ij  – wpływ czynników  specyficznych dla  j –tego  elementu z  i –tej grupy. Populacja dzieli się na stada Populacja nie dzieli się na  stada ij

(…)

… matematyczne:
a) konstruowanie poprawek (na płeć, wiek, długość laktacji itp.)
b) oszacowanie i eliminacja stałych wpływów środowiska (stad,
grup) z wydajności zwierząt
Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej
Ocena wartości hodowlanej buhaja na podstawie wydajności córek
Bez podziału na stada
model:
x ij    s i  eij
Podział na stada (grupy SRS)
model:
xijk    hi  s j  eijk
Ocena…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz