Metody hodowlane - Wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody hodowlane - Wykład 4 - strona 1 Metody hodowlane - Wykład 4 - strona 2 Metody hodowlane - Wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Matematyczne podstawy metod hodowlanych 2. Wartość cechy ilościowej i definicje parametrów genetycznych 3. Metody szacowania parametrów genetycznych 4. Wartość hodowlana cechy ilościowej (ocena wartości hodowlanej na  podstawie różnych źródeł informacji, porównanie ich dokładności) 5. Indeks selekcyjny (łączenie źródeł informacji o wartości hodowlanej) 6. Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej (metody  równoczesnego porównania, metoda BLUP) 7. Selekcja i postęp hodowlany OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ  P P P b G    ) ( ˆ   Miarą dokładności oceny jest współczynnik korelacji ocenianej  wartości hodowlanej i źródła informacji, oznaczany jako  R   Oparta na równaniu regresji prostej:   Jeśli źródłem informacji o wartości hodowlanej jest pojedyncza wydajność, wtedy: 2 rh b   rh R   źródło  informacji OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ  Źródłem informacji o wartości hodowlanej może być średnia  arytmetryczna kilku ( n ) wydajności:   własnych (cecha powtarzalna)   krewnych ocenianego osobnika (np. córek buhaja) t n nh r r R n GP ) 1 ( 1 2 ) (     t n nh r R b n P G ) 1 ( 1   2 ) (       przy czym: r  – to współczynnik pokrewieństwa osobnika i krewnego, n –  liczba wydajności (liczebność grupy krewnych), t  – współczynnik korelacji wewnątrzklasowej w grupie  wydajności Wtedy: oraz OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ  t n nh r r R n GP ) 1 ( 1 2 ) (     Gdy źródłem informacji jest średnia wydajność: Wyjaśnienie:   W obliczeniu  R , jeśli źródłem informacji jest średnia wydajność,  uczestniczy współczynnik ścieżki od zmiennej pojedynczej do średniej  arytmetycznej  n  zmiennych, dany wzorem:    Aby uzyskać współczynnik regresji  b , wykorzystuje się wzór na standardowe odchylenie średniej arytmetycznej  n zmiennych, czyli pierwiastek z wariancji średniej  arytmetycznej: t n n p ) 1 ( 1 [ 1    P P n t n n   ) 1 ( 1 ) (    (por. skrypt przykład 1.4 str. 23) (por. skrypt przykład III str. 13) t n nh r R b n P G ) 1 ( 1   2 ) (       OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ  t n nh r R ) 1 ( 1 2    t n nh r b ) 1 ( 1 2    Ogólnie, gdy źródłem informacji jest średnia n wydajności, wtedy:

(…)


n
na
1 n
2 n  a'
Potomstwo będące
półrodzeństwem
n
n  a'
n
na
2n
na
OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ
Kiedy grupa krewnych daje dokładną ocenę?
nh 2
Rr
1  ( n  1) rg h 2
 współczynnik pokrewieństwa r powinien być możliwie najwyższy,
a rg możliwie najniższy
 liczebność grupy krewnych powinna być duża
odziedziczalność cechy powinna być wysoka
OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ
Która grupa krewnych daje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz