Metody hodowlane - Wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody hodowlane - Wykład 1 - strona 1 Metody hodowlane - Wykład 1 - strona 2 Metody hodowlane - Wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Matematyczne podstawy metod hodowlanych 2. Wartość cechy ilościowej i definicje parametrów genetycznych 3. Metody szacowania parametrów genetycznych 4. Wartość hodowlana cechy ilościowej (ocena wartości hodowlanej na  podstawie różnych źródeł informacji, porównanie ich dokładności) 5. Indeks selekcyjny (łączenie źródeł informacji o wartości hodowlanej) 6. Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej (metody  równoczesnego porównania, metoda BLUP) 7. Selekcja i postęp hodowlany  9 wykładów 45’ (piątki, 15.00-15.45, sala AB)  9 ćwiczeń 3x45’=2h15’ (soboty, od 8.15, sala 15 GO) MATEMATYCZNE PODSTAWY… Cecha ilościowa jako zmienna losowa:   ciągła  →  może przyjmować wszystkie wartości rzeczywiste z  określonego przedziału (np.  wydajność mleka krowy)   skokowa  (dyskretna) → przyjmuje  tylko niektóre wartości, w hodowli  będą to na ogół liczby naturalne (np.  liczba prosiąt w miocie) Cechy w hodowli:   jakościowe (np. umaszczenie, rogatość) – wyrażane opisowo   ilościowe (np. ciężar, plenność) – przyjmujące wartości liczbowe Opis zmiennej losowej – wyjaśnienie używanych symboli Wielka litera, np.  X, Y, Z  oznacza zmienną losową, na przykład: •  X - w ydajność mleka w laktacji u krów rasy jersey •  Y  - wysokość w kłębie koni angielskich •  Z  – liczba prosiąt w miocie u świń duroc  Mała litera, np.  x, y, z  oznacza zmierzoną konkretną wartość zmiennej: x = 3125 kg, y = 165 cm, z = 9 sztuk Wartości zmiennej mierzone u wielu osobników numeruje się, np.  x 1  = 3425,  x2  = 2955,  x3  = 4012, itd.  Ogólnie: x i (i=1, 2, 3, …, n) to kolejne wartości zmiennej losowej  X MATEMATYCZNE PODSTAWY… Parametry statystyczne opisujące zmienną losową   Wartość oczekiwana    n n n i i i p x p x p x p x X E        ... 2 2 1 1 1   Wariancja      2 2 X E X E x    miara poziomu  miara rozrzutu Nie znamy prawdziwych wartości tych parametrów!!! MATEMATYCZNE PODSTAWY… Estymatory (oceny na podstawie próby) parametrów   Średnia arytmetyczna n elementów próby    Wariancja z próby        n i i n x n n x x x x 1 2 1 1 ...     n i i x x x n 1 2 2 ) ( 1       n i i x x x n 1 2

(…)

… arytmetyczna n elementów próby
x1  x2  ...  xn 1 n
x
  xi
n
n i 1
 Wariancja z próby
1 n
2
 x   ( xi  x ) 2
n i 1
Odchylenie standardowe
1 n
 x2 
( xi  x ) 2

n  1 i 1
2
x  x
MATEMATYCZNE PODSTAWY…
Zależność zmiennych losowych
Kowariancja
(dla zmiennych niezależnych jest równa 0!)
1 n
cov( X , Y )   ( xi  x )( yi  y )
n i 1
 Współczynnik korelacji
rXY 
cov( X , Y )
2
X
 
2
Y
cov( X , Y )

 XY
(mierzy „siłę” zależności dwóch zmiennych,
np. wydajności dwóch cech)
MATEMATYCZNE PODSTAWY…
Zależność zmiennych losowych → możliwość
przewidywania wartości jednej zmiennej na podstawie
drugiej za pomocą równania regresji:
y  y  b( x  x )
Współczynnik regresji
 Y cov( X , Y )
b  rXY

2
X
X
!?!?
MATEMATYCZNE PODSTAWY…
PODSUMOWANIE
1. Cechy zwierząt → zmienne losowe (ciągłe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz