Zakres badań ekologii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres badań ekologii - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

PODZIAŁ EKOLOGII
* EKOLOGIA (gr. oikos - dom, miejsce życia) - nauka obejmująca się wzajemnymi zależnościami pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem
* bada korelacje między organizmami lub ich grupami oraz między nimi a ich środowiskiem życia
* wiąże się ściśle z innymi naukami biologicznymi i wykorzystuje ich osiągnięcia oraz arsenał badawczy
* szereg poziomów złożoności układów biologicznych:
Związek organiczny - organellum - komórka - tkanka - narząd - organizm -
populacja - biocenoza - ekosystem - biom - biosfera
I PODZIAŁ * POPULACJOEKOLOGIA - badanie populacji
* BIOCENOEKOLOGIA - badanie żywej części ekosystemów
* EKOLOGIA BIOSFERY - badanie biosfery
II PODZIAŁ * EKOLOGIA ŚRODOWISK LĄDOWYCH - np. ekologia lasów, krajobrazów
* EKOLOGIA WÓD SŁODKICH I OCEANÓW
* PALEOEKOLOGIA - zajmuje się odtwarzaniem dawnych środowisk
III PODZIAŁ * EKOLOGIA OPISOWA
- zajmuje się rejestrowaniem istniejącego stanu rzeczy
- opisuje całe formacje organizmów , np. tundrę, step, las liściasty strefy umiarkowanej
- charakteryzuje związane z tymi formacjami gatunki roślin, grzybów oraz zwierząt
- niemożliwy jest tu pełen opis wszystkich elementów, które do tego nieustannie się zmieniają * EKOLOGIA FUNKCJONALNA
- nowoczesne podejście
- naukowcy starają się najpierw zbadać wzajemne związki między elementami ekologicznymi, a następnie doszukać się ogólnych zasad funkcjonowania systemów ekologicznych
- określa mechanizmy związków obecnie występujących
* EKOLOGIA EWOLUCYJNA
- bada wpływ doboru naturalnego na obserwowane obecnie przystosowania ekologiczne gatunków
- szuka przyczyn historycznych mechanizmów związków obecnie występujących
PODSTAWOWE POJĘCIA EKOLOGICZNE
OSOBNIK
* pojedynczy przedstawiciel danego gatunku zdolny do samodzielnej egzystencji w środowisku
* pojęcie nie budzi wątpliwości np. w odniesieniu do psa czy stokrotki
* problemy mogą wystąpić w przypadku zwierząt kolonijnych czy roślin rozmnażających się wegetatywnie
* grupa osobników jednego gatunku, zamieszkujących dany teren w określonym czasie
* osobniki te mogą się ze sobą krzyżować umożliwiając przepływ genów

(…)

… określonego obszaru geograficznego
* region biologiczny o charakterystycznych cechach morfologicznych, wynikających z dominacji określonej formacji roślinnej i charakterystycznej dla niej fauny
* biomem jest np. tundra, wilgotny las równikowy, sawanna
BIOM
* strefa występowania życia złożona z wszystkich biomów na Ziemi
BIOSFERA
* zespół czynników ożywionych i nieożywionych, wywierających wpływ na dany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz