Pytania do podstaw nauk o Ziemi.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do podstaw nauk o Ziemi. - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw pytań do zaliczenia wykładów z przedmiotu „ Podstawy N auk o Ziemi” Kierunek: Geodezja i Kartografia, I rok, studia niestacjonarne Definicja bonitacji gleb. Cele wykonywania bonitacji.
Kryteria przyjmowane przy bonitacji gleb.
Podać bonitację gleb ornych w Polsce wraz z opisem.
Co to są kompleksy przydatności rolniczej gleb?
Wymienić trzy kompleksy przydatności różniące się roślinami wskaźnikowymi i współwskaźnikowymi.
Jakie inne rodzaje gleb ( oprócz ornych) podlegają bonitacji?
Co to jest gleba?
Co to jest profil glebowy i z czego się składa?
Podać definicję procesu glebotwórczego.
Zdefiniować czynniki abiotyczne procesu glebowego.
Zdefiniować czynniki biotyczne procesu glebowego.
Podać kilka przykładów rodzajów gleb strefowych i astrefowych.
Definicja geomorfologii i jej zadania.
Dlaczego geodeta powinien znać podstawowe zagadnienia z geomorfologii?
Wymienić główne elementy rzeźby terenu.
Narysować na tle warstwic linie- ściekową i wododziałową.
Wymienić podstawowe formy rzeźby terenu.
Podać definicję warstwicy. Jak powstaje mapa warstwicowa?
Podać definicję spadku. Jak wykonuje się mapę spadków?
Co to jest wskaźnik intensywności urzeźbienia? Jak jest obliczany?
Co to jest mapa ekspozycji zboczy? Jak jest wykonywana?
Opisać i zilustrować budowę Ziemi.
Podać następujące parametry geometrii Ziemi: średni promień, spłaszczenie, powierzchnię.
Jakie zjawiska powodują ruchy płyt kontynentalnych?
Wymienić i opisać jeden z wymienionych niżej problemów dotyczących życia, związany z naukami o Ziemi:
zmiany klimatu i ich skutki,
gospodarka surowcami,
gospodarka morska (rola mórz i oceanów),
Wymienić jakie nauki zaliczane są do nauk o Ziemi i krótko je opisać,
Opisać dwa podstawowe procesy kształtujące powierzchnię Ziemi i czynniki je powodujące,
Jakie wielkości są mierzone w meteorologii? Jakie metody stosuje się w ich pomiarach?
Wymienić podstawowe metody badań w geofizyce,
Zdefiniować i opisać skalę Richtera stosowaną do oceny trzęsien Ziemi.
Każdy student zobowiązany jest przynieść ze sobą na sprawdzian powyższy zestaw pytań oraz arkusz papieru w formacie A3 z wpisanymi danymi osobowymi i nr indeksu.
Z podanych wyżej pytań każda grupa dostanie sześć, czas pisania 40 minut. . dr inż. Mieczysław Jóźwik
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz