Przekształcenie środowiska morskiego - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenie środowiska morskiego - pytania - strona 1 Przekształcenie środowiska morskiego - pytania - strona 2

Fragment notatki:


1 Charakterystycznym dla Zatoki Gdańskiej gatunkiem małży Sa:  -Mytilus edulis, Mya arenaria, Macoma Baltica, Cardium elaucum 2. Promienice i okrzemki są organizmami występującymi w wodach - o niskiej temp 3. Cecha charakterystyczna większości organizmów zamieszkujących strefy międzyzwrotnikowe jest -obecność stadium larwalnego w rozwoju 4, Haloklina to -warstwa skoku zasileniowego 5. W stosunku do zasolenia morskie ryby kostnoszkieletowe maja cisnienie osmotyczne plynow ciala:  hipotoniczne 6.Zbiorniki słonawo-wodne charakteryzuje: -obecność mniejszej liczby gatunków niż w wodach słodkich i o pełnym zasoleniu 7. U ryb dorszowatych pestycydy są: -kumulowane w wątrobie  8 Oczy teleskopowe są spotykane u: - form głębokowodnych 9. Abysobemal to : bemal pozbawiony światła 10.W strefie arktycznej mamy: jeden okres rozwoju fitoplanktonu 11. Zielenicami przytwierdzonymi do twardego podłoża są: Eneromapha sp, Clodopora sp (mogą być  literówki) 12. Epifity to: organizmy roślinne żyjące na roślinach 13. Do poboru prób bentosowych należą: ... denne czerpacze 14. Warunki termiczne optymalne dla rozwoju fauny dennej żyjące w okolicach źródeł  hydrotermalnych to: temp 10-20 st Celcjusza, stężenie H2S 300-... mmol/dm3, stęż CO - 40-80  mmol/dm3 15.Wybierz łańcuch troficzny charakterystyczny dla źródeł hydrotermalnych:  -chemoautotrofy-Ryfitia haceryptila- Brythograca  1.Pauperyzacja to proces karlenia, czyli obserwuje sie zmniejszanie rozmiarów ciała org.  występujących w wodach o niższym zasoleniu w stosunku do org. występujących w wodach o pełnym  zasoleniu. Org.  więcej energi  zużywają na samoregulacje. 2.Fotofory to zagłębienia w ciele, w którym mieszczą się bakterie powodujące świeceniem poprzez  działanie enzymu lucyferazy, które aktywuje lucyferynę i wytwarza "zimne światło" 3. Z jakim zasoleniem mamy do czynienia w wodach morskich : -zasolenie wód morskich waha sie w zakresie 32-38 PSU (średnie zasolenie wynosi 35PSU) 4. Co to jest zoobentos – org. zwierzęce, które jako formy dorosłe żyją osadzone na dnie lub innym  podłożu lub są ściśle z dnem związane 5. Co rozumiemy pod pojęciem organizmy regulatory? 6.Podaj definicje produkcji pierwotnej 7. Co to są ligandy - cząsteczki obojętne lub atomy o trwałym momencie dipolowym, mające wolna  przynajmniej j jedna parę elektronowa. Łączą sie one z atomami centralnymi dając związki  kompleksowe 8. Co rozumiemy pod pojęciem synergistyczne działanie czynników środowiska (przykłady) 9. Wymień czynniki środowiskowe, które wpływają na produkcje organizmu i w jaki sposób? ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz