Funkcjonowanie ekosystemw morskich - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie ekosystemw morskich - kolokwium - strona 1 Funkcjonowanie ekosystemw morskich - kolokwium - strona 2

Fragment notatki:


Charakterystyczny dla Zatoki Gdańskiej gatunek małż to Omułek jadalny (Mytilus  edulis), Małgiew piaskołaz (Mya arenaria), Rogowiec bałtycki (Macoma balthica),  sercówka bałtycka (Cerastoderma glaucum) Łańcuch troficzny dla źródeł hydrotermalnych: chemoautotrofy-Riftia haceriptila- Byrthograca Warunki termiczne dla rozwoju  fauny dennej żyjące w okolicach źródeł  hydrotermalnych to: temp 10-20st stężenie CO2 40-80 mmol/dm3, stężenie H2S 300- 400mmol/dm3 Radiolaria (promienice) i (Bacillariophyceae (okrzemki) występują w wodach o niskiej  temperaturze  Cecha charakterystyczna większości org zamieszkujących strefy międzyzwrotnikowe  jest: obecność stadium larwalnego w rozwoju. W stosunku do środowiska morskie ryby kostnoszkieletowe mają ciśnienie  osmotyczne płynów ciała – hipotoniczne. Zbiorniki słonawo wodne charakteryzuje: obecność mniejszej liczby gat niż w  zbiornikach słodkowodnych i o pełnym zasoleniu. U ryb dorszowatych pestycydy są: kumulowane w wątrobie. Oczy teleskopowe spotykane są u form głębokowodnych. W strefie arktycznej mamy jeden okres rozwoju fitoplanktonu. Do poboru prób bentosowych służą:dragi denne, czerpacze. Zielenice przytwierdzające się d twardego podłoża:Cladophora,Enteromorpha Z jakim zasoleniem mamy do czynienia w wodach morskich? Waha się w zakresie  32-38% HALOKLINA-warstwa skoku zasoleniowego, różne zasolenie TERMOKLINA-warstwowa różnica temp  EPIFITY-organizmy roślinne żyjące na roślinach PAUPERYZACJA-obserwowanie zmniejszania rozmiarów ciała org występujących w  wodach o niższym zasoleniu w stosunku do org występujących w wodach o pełnym  zasoleniu. Org więcej energii zużywają na osmoregulację. FOTOFORY- zagłębienia w ciele w którym mieszczą się bakterie które powodują  świecenie poprzez działanie enzymu lucyferazy która aktywuje lucyferynę i wytwarza  się zimne światło. ZOOBENTOS-org zwierzęce które jako formy dorosłe żyją osadzone na dnie lub  innym podłożu lub są ściśle z dnem związane.  Małgiew piaskołaz  (Mya arenaria),  kiełż morska. STENOHALINOWY-org które mają wąski zakres tolerancji w stosunku do zasolenia  np. rozgwiazda czerwona do 10% LITORAL-rejony przybrzeżne do 200m głębokości, najbardziej zróżnicowana strefa w  jeziorze CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE WPŁYWAJĄCE NA PROCESY ŻYCIOWE ORG: Światło, temp, zasolenie, ciśnienie, gazy rozp w wodzie, pływy ABYSOBENTAL-bental pozbawiony światła  ABYSAL-najbardziej rozległe środowisko życia znane na ziemi, poniżej 400m  obejmuje dno i wody oceaniczne. Cechy brak światła,roślin, stała temp,zasolenie,  wys ciśnienie, konsumenci i reducenci, wzrost 1stopnia na 10m. 

(…)

… w Bałtyku.
Gatunki arktyczne: zimnolubne,stenotermiczne zasiedlające rejony głębokowodne.
Dzisiejszy Bałtyk jest w fazie nazywanej Morze MYA trwającej od 3tys lat. Nazwa pochodzi od Mya
Arenaria (malża płaskołaz)
MEDUZA W BAŁTYKU: Aurelia Aurita chełbia modra odżywia się: drapieżnik, atakuje ofiarę
parzydełkami
SSAKI MORSKIE W POLSKIEJ CZERWONEJ KSIĘDZE:foka szara, foka obrączkowana, morświn
Dorsz dorasta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz