Funkcjonowanie ekosystemów morskich - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie ekosystemów morskich - pytania - strona 1 Funkcjonowanie ekosystemów morskich - pytania - strona 2 Funkcjonowanie ekosystemów morskich - pytania - strona 3

Fragment notatki:


Funkcjonowanie pytania bałtycki (Macoma balthica), sercówka bałtycka (Cerastoderma  glaucum). Łańcuch troficzny dla źródeł hydrotermalnych :  chemoautotrofy-Riftia haceriptila-Byrthograca. Warunki termiczne  dla rozwoju  fauny dennej żyjące w okolicach źródeł  hydrotermalnych to : temp 10-20st stężenie CO2 40-80 mmol/dm3,  stężenie H2S 300-400mmol/dm3.Radiolaria (promienice) i  (Bacillariophyceae (okrzemki) występują w wodach o niskiej  temperaturze . Cecha charakterystyczna większości org  zamieszkujących strefy międzyzwrotnikowe jest : obecność  stadium larwalnego w rozwoju. W stosunku do środowiska  morskie ryby kostnoszkieletowe mają ciśnienie osmotyczne  płynów ciała  – hipotoniczne.  Zbiorniki słonawo wodne  charakteryzuje : obecność mniejszej liczby gat niż w zbiornikach  słodkowodnych i o pełnym zasoleniu. U ryb dorszowatych  pestycydy są : kumulowane w wątrobie. Oczy teleskopowe  spotykane są u form głębokowodnych.W strefie arktycznej mamy  jeden okres rozwoju fitoplanktonu. Do poboru prób bentosowych  służą :dragi denne, czerpacze. Zielenice przytwierdzające się do  twardego podłoża :Cladophora,Enteromorpha  Z jakim zasoleniem  mamy do czynienia w wodach morskich?  Waha się w zakresie  32-38%  HALOKLINA -warstwa skoku zasoleniowego, różne  zasolenie  TERMOKLINA -warstwowa różnica temp  EPIFITY- organizmy roślinne żyjące na roślinach  PAUPERYZACJA - obserwowanie zmniejszania rozmiarów ciała org występujących w  wodach o niższym zasoleniu w stosunku do org występujących w  wodach o pełnym zasoleniu. Org więcej energii zużywają na  osmoregulację. FOTOFORY - zagłębienia w ciele w którym  mieszczą się bakterie które powodują świecenie poprzez działanie  enzymu lucyferazy która aktywuje lucyferynę i wytwarza się zimne  światło. ZOOBENTOS -org zwierzęce które jako formy dorosłe  żyją osadzone na dnie lub innym podłożu lub są ściśle z dnem  związane. Małgiew piaskołaz (Mya arenaria), kiełż  morska. STENOHALINOWY -org które mają wąski zakres  tolerancji w stosunku do zasolenia np. rozgwiazda czerwona do  10% LITORAL -rejony przybrzeżne do 200m głębokości,  najbardziej zróżnicowana strefa w jeziorze  CZYNNIKI  ŚRODOWISKOWE WPŁYWAJĄCE NA PROCESY  ŻYCIOWE ORG :Światło, temp, zasolenie, ciśnienie, gazy rozp w  wodzie, pływy  ABYSOBENTAL -bental pozbawiony światła  ABYSAL-najbardziej rozległe środowisko życia znane na ziemi,  poniżej 400m obejmuje dno i wody oceaniczne. Cechy brak  światła,roślin, stała temp,zasolenie, wys ciśnienie, onsumenci i  reducenci, wzrost 1stopnia na 10m.  HOLOPLANKTON -plankton  właściwy, org które cały cykl życiowy spędzają w toni wodnej 

(…)

… en promieniowania słonecznego w procesie
fotosyntezy w en chemiczną materii org stanowiącą
potencjalne źródło pokarmu. LIGANDY-cząsteczki obojętne
lub aniony o trwałym momencie dipolowym mające wolną
przynajmniej 1 parę elektronową, łączą się z atomami
centralnymi dając związki kompleksowe.
SYNERGISTYCZNE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW
ŚRODOWISKOWYCH-dany czynnik środowiska ułatwia
działanie innego czynnika…
… lat. Nazwa pochodzi od Mya
Arenaria (malża płaskołaz) MEDUZA W BAŁTYKU:
Aurelia Aurita chełbia modra odżywia się: drapieżnik, atakuje
ofiarę parzydełkami SSAKI MORSKIE W POLSKIEJ
CZERWONEJ KSIĘDZE:foka szara, foka obrączkowana,
morświn Dorsz dorasta do 130cm jego pożywienie to
bezkręgowce denne, ryby, młode potomstwo Turbot dorasta
do 50cm jego pożywienie to : skorupiaki, malże, małe ryby
Ryby anadromiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz