Funkcjonowanie ekosystemów morskich

note /search

Funkcjonowanie ekosystemów morskich - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1687

Funkcjonowanie pytania bałtycki (Macoma balthica), sercówka bałtycka (Cerastoderma  glaucum). Łańcuch troficzny dla źródeł hydrotermalnych :  chemoautotrofy-Riftia haceriptila-Byrthograca. Warunki termiczne  dla rozwoju  fauny dennej żyjące w okolicach źródeł  hydrotermalnych to : temp 10-20st st...

Czynniki środowiskowe - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

Czynniki środowiskowe Ciśnienie:  każde 10m to 1atm; eurybaty-org żyjące w największych głębinach; niskiemu ciśnieniu  towarzyszy niska temp. Reakcje na zmiany ciśnienia:  eurybaty - org o bardzo rozległym zasięgu pionowym,  wytrzymują znaczne zmiany w ciśnieniu (do 300atm);  stenobaty- zamieszku...

Metale bioakumulacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1981

METALE - BIOAKUMULACJA.  Mechanizm przez błonę biologiczną . Biomagnifikacja -akumulacja w sieci troficznej. Organizm akumuluje  na 2 sposoby: bezpośrednio z wody; pośrednio po...

Ekosystem morski - definicje cz. II

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2814

ABYSAL - najbardziej rozległe  środowisko życia ,poniżej 400m  obejmuje dno i wody oceaniczne,  brak światła roślin, stała temp  wysokie ciśnienie,wzrost 1st na 10m  ADAPTACJA -każda dziedziczna cecha  która korzystnie wpływa na przeżycie/  rozród   

Ekosystem morski - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

ekosystem- układ ekol, posiada: przepływ energii, okresloną sieć troficzną, obejmuje biocenozę i  współdziała ze środ fiz. biocenoza -zbiór populacji żyjącej w określonej przestrzeni, własne cechy char. Ekoton -strefa przejściowa.

Funkcjonowanie ekosystemów morskich - wykład 3

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2100

Wykład 3 Strefa brzegowa : duża zmienność i bioróżnorodność; największe nasilenie procesów życiowych; duże  zróżnicowanie w zal od szerokości geograf, oddalenia od brzegu i głębokości; duże zróżnicowanie war  fizycznych, chem i barwy wody. Traktowana jako przejściowa(ekoton). 

Funkcjonowanie ekosystemw morskich - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Wykład 1 Ekologia -nauka zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem.  „ Środowisko”  odnosi się do czynników abiotycznych(temp, zasolenie) jak i biotycznych(oddział między  organizmami). Oddział ze środ na poziomie osobników; rewkcje populacji na środ; pro...

Funkcjonowanie ekosystemw morskich - wykład 4

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Wykład 4 Temperatura - mierzona  batometrami, termometr odwracalny; czynnik wyznaczający strefy geograficzne.  Strefa równikowa-  organizmy osiągają małe rozmiary i umieraja dość szybko. Największy wpływ w strefie  borealnej(oceaniczny obszar zoogeograficzny położony pomiędzy strefami arktyczną i...

Funkcjonowanie ekosystemw morskich - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1701

Charakterystyczny dla Zatoki Gdańskiej gatunek małż to Omułek jadalny (Mytilus  edulis), Małgiew piaskołaz (Mya arenaria), Rogowiec bałtycki (Macoma balthica),  sercówka bałtycka (Cerastoderma glaucum) Łańcuch troficzny dla źródeł hydrote...

Wody morskie, słodkie, osady

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Zawiera m.in. : cechy charakterystyczne, strefy pływów, strefy światła, wody słone, wody słodkie. ...