Metale bioakumulacja - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale bioakumulacja - wykład - strona 1 Metale bioakumulacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:


METALE - BIOAKUMULACJA.  Mechanizm przez błonę biologiczną . Biomagnifikacja -akumulacja w sieci troficznej. Organizm akumuluje  na 2 sposoby: bezpośrednio z wody; pośrednio poprzez pokarm (cząstki detrytusowe).  Sposoby przenikania metali przez błony .  Teoria porów -transport zgodny z gradientem stężeń danej subst; mechanizm odnosi się do transportu Na+,  K+,H+.  Koncepcja nośników- transport jonów w postaci kompleksów z białkami posiadającymi grupy donorowo- elektronowo specyficznych dla metali. Przykłady nośników: cykliczne peptydy. Nośniki przyczepione do odpowiednich  części membrany; kompleksacja nośników z metalami, zmiany w  membranie transport jonu metalu do cytoplazmy. Endocytoza -metal zostaje otoczony nabłonkiem cytoplazmy tworząc pęcherzyk, który jest wprowadzany do  kom. proces wymiany en w postaci ATP. Metale ciężkie pobierane z rozt jako pokarm przez rośliny i zwierz wykazują kinetyke zgodną z dyfuzją  pasywną. Metabolizm i usuwanie metali cięzkich . Metale ciężkie zwiazane są przez molekuły zaw tiol, jak  aminokwasy, glutation, białka detoksyfikacyjne, metalotioneiny(utrzymanie homeostazy i niskiego poziomu  wolnych kationów). Część z nich zamknięta jest w wakuolach lyzosomów (gł w wątrobotrzustce, nerkach)  lub wiązana w nieorganicznych granulach. Daje to nierównomierne rozmieszczenie metali w tkankach.  Deponowanie na drodze inkrustacji  w martwych strukturach kom (sierść, włosy, kości). Wydalanie, proces powolny. U małży- nerki. Krewetka- powłoki ciała. Ryby demersalne- skrzela. Wpływ czynników biotycznych na kumulację metali.  Cechy fizjologiczne org: wiek, płeć, wielkość,  koordynacja i dostępność pokarmu.  1. wielkość/wiek-mniejsze kumulują szybciej. 2. Sposób odżywiania się i dostępność pokarmu- filtrujące akumulują kadm szybciej niż odżywiające  się mułem 3. kondycja fizjologiczna i kompozycja biochemiczna- wiąże się ściśle z sezonowymi różnicami  zawartości lipidów w tkankach. Czynniki abiotyczne ( natlenienie, obecność subst organ, inne metale) 1.  zasolenie - jego spadek stymuluje akumulację metali, powoduje wzrost ilości Cd2+ w wodzie oraz  wzrost przenikliwości do tkanek. 2.  Temperatur a-wraz z jej wzrostem wzrasta akumulacja kadmu i innych metali. 3.  Natlenienie wody- wpływ na fizjologię zwierząt w rejonach o określonych deficytach tlenu; niskie  stężenie tlenu (2,6 ml/dm3) powoduje wzrost tempa akumulacji miedzi; zmiana formy wyst miedzi z  zawieszonej w wodach natlenionych na rozpuszczoną- jonową (łatwiej akumulowaną) w wodach o  niskim stęż tlenu. 4.  Subst organiczn e. Wykazują stymulujący jak i inhibitujący wpływ na kumulację metali przez  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz