Ekosystem morski - definicje cz. II

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekosystem  morski - definicje cz. II - strona 1 Ekosystem  morski - definicje cz. II - strona 2

Fragment notatki:


ABYSAL - najbardziej rozległe  środowisko życia ,poniżej 400m  obejmuje dno i wody oceaniczne,  brak światła roślin, stała temp  wysokie ciśnienie,wzrost 1st na 10m  ADAPTACJA -każda dziedziczna cecha  która korzystnie wpływa na przeżycie/  rozród    BIOCENOZA -zbiór populacji żyjący w  określonej przestrzeni,czyli  środowisku fizycznym,wykazuje  własne cechy charakteryst,stanowi  żywą część ekosystemu. BIOAKUMULACJ A-gromadzenie się  metali w tkankach    BIOMAGNIFIKACJA -akumulacja zw  toksycznych w sieci troficznej  DOSTOSOWANIE -miarą dostosowania  jest zdolność osobnika do wyproduk  potomstwa  E KOSYSTEM- jednostka Eko która  obejmuje biocenozę i współdziałania  ze środowiskiem fizycznym, Ekosyst  stan funkcjonalną całość,w której  zachodzi wymiana  materi   między  biocenozą i biotopem.  EURYHALINOWE - duży zakres  tolerancji na zasolenie  EURYTERMICZNE -szeroki zakres  tolerancji temp, mniej wrażliwe  EURYBATY- org o rozległym zasięgu  pionowym,wytrzymują znaczne  zmiany w ciśnieniu  ESTUARIUM -częściowo  przybrzeżny,odcięty zbiornik mający  swobodne połączenie z otwartym  morzem, zależne od przypływów i  odpływów, mieszanie wód słodkiech i  słonych np. ujście rzek,płytkie zatoki. FOTOFORY -zagłębienia w ciele w  których mieszczą się bakterie,które  powodują świecenie poprzez działanie  enzymu lucyferazy  GAT NAPŁYWOWE - poszerzają  zasięg występowania,dostały się do  Bałtyku z M.Pn  HOLOPLANKTON -plankton  właściwy, org które całe życie są w  toni wodnej HALOKLINA-warstwa  skoku zasoleniowego KRZYWA REMANEGO  -obrazuje  ogólny schemat zmian składu fauny  wodnej w zależności od zasolenia  LIGANDY - cząsteczki obojętne lub  aniony o trwałym momencie  dipolowym, mają wolną 1 parę  elektronów, tworzą zw kompleksowe  NISZA EKOLOGIC - funkcja  danego org w biocenozie, jego  zależność od czynników i bytowania  (przestrzenna ,troficzna,  fizjologiczno-przystosowawcza)  POPULACJA -grupa org tego samego  gatunku (w obrębie której osobniki  mogą wymieniać inf genetyczną)  zajmująca określoną przestrzeń.  Właściwości:  zagęszczenie,rozrodczość,wskaźnik  urodzeń, śmiertelność, rozkład  wiekowy,potencjał biotyczny,rozkład  przestrzenny , typy krzywej wzrostu. PRAWO KROGHA -tempo  metabolizmu w mniejszych temp 5-10  wzrasta 3,5razy    PAUPERYZACJA -proces karlenia  zmniejszenie rozmiaró ciała org w  wodach o niższym zasoleni u   POZIOM TROFICZNY -występuje w  złożonych, naturalnych biocenozach,  należą tam org których pokarm trafia  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz