Funkcjonowanie ekosystemw morskich - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie ekosystemw morskich - wykład 1 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład 1 Ekologia -nauka zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem.  „ Środowisko”  odnosi się do czynników abiotycznych(temp, zasolenie) jak i biotycznych(oddział między  organizmami). Oddział ze środ na poziomie osobników; rewkcje populacji na środ; procesy na poziomie  biocenozy; procesy w obrębie ekosystemie.  Ekosystem - biotop+biocenoza; układ który realizuje proces  produkcji  i dekompozycji, wykorzys do tego energie, podtrzymując cykl obiegu pierwiastków; procesy i  zjawiska char: struktury przestrzenne(troficzne); przepływ materii i energii; interakcje międzygat; sukcesja.  Biocenoza-  zespół wszystkich żywych organizmów. Poziom troficzny- grupa organ zajmujących tą samą  pozycję w łańcuchu troficznym.  Sieć troficzna -system złożonych powiązań pokarmowych pomiędzy  różnymi gat w biocenozie.  Nisza ekologiczna-  miejsce gat w środ opisane przez warunki, w jakich gat  występują, zasoby jakie wykorzystują i czas w jakim jest obecny.  Plastyczność fenotypowa-  zdolność  fenotypu do podlegania zmianom w zal od warunków środ.  Warunki środ -tworzone przez zespół  zmiennych czynników środ, na które reagują orgn.  Zasoby środ-  wszystko co organizm zużywa lub  wyczerpuje.  Ksenobiotyki- obcy biologicznie.  Wody morskie-  95% pow Ziemi, środ starsze od glebowego, istnieje od początku powstania Ziemi, obszar  jednolity w stałej równowadze, życie ma niezmęcony bieg (brak ciągłych zmian od początku istnienia);  obszar jednolity w stałej równowadze; żyją osobne typy zwierząt(szkarłupnie. Osłonice) i osobne  gromady(głowonogi, kikutnice); mały wpływ organ na środ (oceany mają wpływ); rozległość strefy  pelagicznej, powodujące przewagę planktonu nad bentosem; lądy nie mają wpływu na morza; morza  kształtują klimat lądów; odmienny skład chem wody: przewaga chlorków Na, Mg, wysoka wartość  osmotyczna wskutek dużego zasolenia.  Wody słodkie:  5% pow Ziemi; zbiorowiska młode, zmienne,( trzeciorzęd i czwartorzęd); życie podlega  szybkim i ciągłym zmianom pod wpływem otoczenia(duża indywidualność); obszar b.zmienny, duże  wahania wody, szybkie zanikanie jezior; równowaga ruchoma; nieznane są osobne typy; ogran wtórnie  przystosowane do życia w wodzie; b.duży wpływ ogran na środ-zmiany na dnie i w wodzie; plankton i  bentos na równi rozwinięte lub przeważa bentos; lądy i klimat wywiera duży wpływ na wody śródlądowe;  regulacja klimatu słaba, mało wyraźna, lokalna; przewaga siarczanów i węglanów nad chlorkami Na i Mg.  Krzywa hipsometryczna-  różnica między najwyższym punktem na ziemi a najniższym w oceanie- ok 20m. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz