Inzynieria materialowa - Ekologia Środowisk Wodnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inzynieria materialowa  - Ekologia Środowisk Wodnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

EKOLOGIA ŚRODOWISK WODNYCH    Zdecydowanie  większą  część  powierzchni  Ziemi  (ok.  71%)  zajmują  ekosystemy  wodne.  Ekosystemy  wodne  zajmują  powierzchnię  361059000  km 2  a  ekosystemy  lądowe  148892000  km2.  Rozwój życia w tych ekosystemach jest uwarunkowany ilością dostarczanego światła słonecznego  oraz poziomem zasolenia (zawartości w wodzie rozpuszczonych soli).   W  wodach  słodkich  zawartość  soli  nie  przekracza  ok.  0,5  g/dm 3  (0,5  promila).  Wody  o  morskie  i  oceaniczne  mają  większą  zawartość  soli  np.  9  promili  -  Morze  Bałtyckie,  18  promili  –  Morze Czarne,  32-28 promili oceany, 260 promili – Morze Martwe.    Zasoby wodne Ziemi są stałe i szacuje się je na około 1,4 mld km 3.     Woda  na Ziemi występuje w trzech stanach skupienia:  stałym, ciekłym i gazowym .     Biotop  wodny  –  biotop,  w  którym  woda  jest  podstawowym  zewnętrznym  siedliskiem  żyjących organizmów. Środowiska wodne dzielimy na:  -   słodkowodne,  -   morskie.  W ekosystemach wodnych wyróżniamy trzy główne rodzaje organizmów:   1)   bentosowe  – organizmy związane z dnem zbiorników wodnych (np. ostrygi, glony, bakterie,  skorupiaki),   2)   nektonowe   –  organizmy  zdolne  do  poruszania  się  przeciwstawiając  się  prądom  wody  (np.  ryby, ssaki wodne, żółwie),  3)   planktonowe   –  organizmy  biernie  unoszące  się  w  wodzie  (fitoplankton:  glony,  sinice,  zooplankton  –  plankton  złożony  z  organizmów  zwierzęcych  jak  np.  larwy  owadów,  pierwotniaki, narybek).    ŚRODOWISKA WÓD SŁODKICH    Główne czynniki, ograniczające rozwój fauny i flory w środowiskach słodkowodnych:  1.  temperatura,  Do właściwości termicznych wody należą:   -  duża  pojemność  cieplna  –   ciepło  właściwe,  ciepło  parowania  (woda  absorbuje  znaczne  ilości  energii cieplnej przy niewielkim wzroście temperatury, co sprawia, że organizmy wodne mogą żyć  w  warunkach  stosunkowo  mało  zmiennej  temperatury  –  większa  część  promieniowania  słonecznego ulega rozproszenia w wyniku parowania wód, co przyczynia się do łagodzenia klimatu  i umożliwia rozwój różnorodności biologicznej);    -  największa gęstość w temperaturze 3,98 ºC  – właściwość ta zapobiega m.in. zamarzaniu jezior  do dna, pozwala to organizmom wodnym przeżyć okres zimy,  2.  przezroczystość  –   przenikanie  światła  przez  wodę  jest  utrudnione  przez  występowanie 

(…)

…) plosa – wody głębsze, o mniejszej prędkości prądu gdzie tworzą się osady denne.
Rzeki zmieniają się w miarę swego biegu od źródeł do ujścia (zmniejsza się prąd przepływu,
wzrasta objętość nagromadzonej wody, obniża się poziom tlenu, koryto rzeki staje się coraz
bardziej płaskie a ich dna pokryte coraz większą grubością osadów dennych).
ŚRODOWISKA MORSKIE
Środowiska morskie zajmują na kuli ziemskiej największy obszar. W oceanach życie
znajduje się pod wpływem prądów morskich i pływów, które nie występują w środowiskach wody
słodkiej. Morskie strefy życia dzieli się na:
- strefę pływów,
- strefę nerytyczną,
- strefę oceaniczną.
Strefa pływów jest to obszar znajdujący się pomiędzy linią, do której sięgają wody morskie
podczas przypływu a linią, do której sięgają wody morskie podczas odpływu. Zjawiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz