Ekosystem morski - definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekosystem  morski - definicje - strona 1

Fragment notatki:


ekosystem- układ ekol, posiada: przepływ energii, okresloną sieć troficzną, obejmuje biocenozę i  współdziała ze środ fiz. biocenoza -zbiór populacji żyjącej w określonej przestrzeni, własne cechy char. Ekoton -strefa przejściowa. Pelagial-toń wodna bental- dno, litoral- dno płytkie (szelf) do 200m głęb. obszar między najwyższym a najniższym poziomem  wody, wyznaczającym granicę pływów. Podział świetlny:  eulitoral-prześwietlony. Sublitoral-poniżej litoralu.  Toń wodna.  Strefa nerytyczna-toń nad szelfem kontynentalnym. Strefa oceaniczna. Bentos- ogran denne potrzebujące oparcia stałego lub czasowego( gąbka, ukwiały, koralowce, mszywioły  przytwierdzone na stałe). Fitobentos-  rośliny, org naczyniowe, im bardziej zasadowe tym mniej. Nekto n- org unoszące się w toni wodnej w sposób czynny o rozmiarach z reguły większych niż org  planktonowe. Flora bentosowa -obok glonów źródło produkcji pierwotnej. Zróżnicowanie flory i fauny dennej zal od: głębokości (determinuje strefe burzliwości, prześwietlenie,  termikę ciśnienie) , char dna, czynnikow środ fiz i biotycznych. Gatunki obce. Inwazyjne- zostały przeniesione ze swojego naturalnego środ do nowego. Napływowe- poszerzają zasięg wyst, dostały się do Bałtyku z sąsiedniego Morza Północnego.  Drogi i sposoby przenikania gat obcych. Wody balastowe, Wisła, introdukcja, zarybianie i akwarystyka,  hodowle.   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz