Punkt rosy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Punkt rosy - strona 1 Punkt rosy - strona 2

Fragment notatki:

punkt rosy - Temperatura punktu rosy lub Punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. Rozpatrywany składnik gazu (np. para wodna) ma w obecnej temperaturze ciśnienie parcjalne równe ciśnieniu pary nasyconej tego składnika w temperaturze punktu rosy. W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje. Zjawisko znalazło zastosowanie do budowy psychrometrów, laboratoryjnych przyrządów do pomiaru wilgotności powietrza. Wypolerowaną płytkę ochładza się, aż do zauważenia na niej kropelek rosy, temperatura płytki określa temperaturę punktu rosy. Na podstawie tabeli określającej ciśnienie pary wodnej nasyconej określa się zawartość pary w powietrzu. --------------------------- -------------------------------------------- temperatura - jest wielkością fizyczną określającą stopień nagrzania danego ciała ----------------------------------------------------------------------- ALBEDO zdolność odbijania promieniowania słonecznego przez różne powierzchnie. Wyraża się stosunkiem natężenia promieniowania odbitego od danego rodzaju powierzchni do natężenia promieniowania, które do niej dochodzi. ----------------------------------------------------------------------- Mgła adwekcyjna - to mgła powstająca przy napływie wilgotnej i stosunkowo ciepłej masy powietrza nad chłodniejsze podłoże. Powietrze poprzez kontakt z podłożem stopniowo oziębia się, osiągając temperaturę punktu rosy, co rozpoczyna tworzenie s ię mgły. ----------------------------------------------------------------------- Izotermia -niezmienność temperatury powietrza wraz ze zmianą wysokości. Sytuacja odmienna od zachodzącej normalnie w troposferze, gdzie przeważa spadek temperatury ze wzrostem wysokości, średnio o 0,5°C na 100 m. Izotermia jest często stanem przechodzącym w inwersję temperatury. ----------------------------------------------------------------------- Halny wiatr- polska odmiana wiatru typu föhn, występująca w Karpatach i Sudetach. Silny (prędkość w porywach do 150 km/h), ciepły i suchy, wieje od grzbietów ku północnym dolinom. Powoduje ocieplenie i roztopy oraz niekiedy znaczne szkody w drzewostanie. ----------------------------------------------------------------------- Poziomy gradient ciśnienia - określa zmianę ciśnienia atmosferycznego przypadającą na jednostkę odległości (100 km) na powierzchni poziomej w kierunku największego spadku ciśnienia. ----------------------------------------------------------------------- Usłonecznienie możliwe - możliwy czas bezpośredniej operacji Słońca zależny tylko od ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz