Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - strona 1 Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - strona 2 Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - strona 3

Fragment notatki:

Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata Przedmiotem badań jest powierzchnia Ziemi traktowana jako system w skali globalnej.
- (porównaj schemat) struktura wewnętrzna systemu (sfery):
atmosfera
hydrosfera
litosfera
biosfera
antroposfera
morfosfera
pedosfera
najważniejsze są zależności
Podstawowy cel: wykrycie związków, zależności pomiędzy poszczególnymi sferami w skali globalnej.
Biorąc pod uwagę przedmiot badań geogr. fiz. św. dzielimy na dziedziny: geografia fizyczna świata (ogólna) - zajmuje się wykrywaniem (rozpoznaniem), formułowaniem prawidłowości dotyczących rozwoju powierzchni Ziemi w skali globalnej
geografia fizyczna kontynentów i oceanów
geografia fizyczna stref krajobrazowych (prawidłowości w wykształcaniu wielkich stref krajobrazowych)
geografia fizyczna pustyń
geografia fizyczna wybrzeży
geografia fizyczna gór
geografia fizyczna obszarów glacjalnych
geografia fizyczna krasu
itd.
regionalna geografia fizyczna
Terminy określające przedmiot badań geografii fizycznej świata: kwestia przypisania określonym terminom, określonych znaczeń
powierzchnia Ziemi, geosystem, geoekosystem (nadawanie specjalnej rangi człowiekowi), geosfera, epigeosfera, powłoka krajobrazowa, przestrzeń przyrodnicza, przestrzeń geograficzna, środowisko przyrodnicze, środowisko geograficzne
terminy przyjmujemy, gdy nadajemy im rang ujęcia globalnego
struktura wewnętrzna - podać schemat (np. środowisko geograficzne)
Zakres kompetencji badawczych geografii fizycznej świata było podobno na I roku
określenie kompetencji geogr. fiz. św. w odniesieniu do powierzchni Ziemi traktowanej jako system
w atmosferze kompetencje badawcze sięgają do tej wysokości, do której wpływ na procesy fizyczne w atmosferze wywiera podłoże atmosfery, czyli powierzchnia Ziemi
w litosferze - do głębokości, do której oddziałują procesy zewnętrzne (infiltracja, procesy mrozowe, geochemiczne itd.), granicą jest strefa wietrzeniowa
Definicja geografii fizycznej świata: Geografia fizyczna świata - bada powierzchnię Ziemi i jej poszczególne struktury w zakresie budowy, składu materialnego, rozwoju, rozczłonkowania terytorialnego z uwzględnieniem założeń ekorozwoju powierzchnia ziemi - przedmiot badań struktury - określenie jednostek przestrzennych (typu oceany, kontynenty, góry, wyżyny, niziny, stok kontynentalny, baseny itp.) budowa - układ poszczególnych stref (atmosfery, hydrosfery, morfosfery itd.) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz