Afryka, Ameryka, wulkanizm na świecie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Afryka, Ameryka, wulkanizm na świecie - wykład - strona 1 Afryka, Ameryka, wulkanizm na świecie - wykład - strona 2 Afryka, Ameryka, wulkanizm na świecie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Afryka głównie tarcze i platformy; mało jednostek młodszych (dlatego, że cały czas była położona w centrum, a nie na granicach płyt litosfery)
najwyższe wzniesienie kontynentu to góra wulkaniczna
strefa wulkaniczna - na wschodzie
Afryka - powierzchnia wyżynna
charakterystyczne są kotliny otoczone masywami
układ kotlinowy wpływa na sieć rzeczną
liczne progi skalne (wychodnie skał krystalicznych; wodospady)
kraton zbudowany z ze skał metamorficznych, magmowych, czasem przykrytych skałami osadowymi
kraton afrykański dzieli się na mniejsze regiony - platformy (w obrębie platform - wychodnie):
saharyjska
nubijsko arabska
południowoafrykańska
madagaskarska
w części saharyjskiej - kilka masywów
tarcza regibacka
wyniesienie gwinejskie
strefy uskoków
zjawiska wulkaniczne
masywy Ahaggar, Tibesti efekt działalności wulkanicznej; związane z orogenezą alpejską
platforma nubijsko-arabska
tarcza arabska
platforma południowoamerykańska
największa
2 niecki:
Niecka Konga
Niecka Kalahari
Wyniesienie Środkowoafrykańskie
Wyniesienie Mozambicko-Rodezyjskie
Masyw Atlantycki (Wyniesienie Kongijsko-Namibijskie)
platforma Madagaskaru
tarcza malgaska, platforma malgaska (gnejsy, łupki krystaliczne)
budowa podobna do budowy kontynentu afrykańskiego
oderwany od kontynentu przez dziś już nieczynny ryft
od Afryki oddziela go Kanał Mozambicki
okres fałdowań hercyńskich
przyłączone pasmo Gór Przylądkowych
zbudowane z piaskowców, łupków, kwarcytów
pokryte karbońskimi osadami lodowcowymi
zapadlisko - niecka Karru
na północ od Gór Przylądkowych
jedna z najbardziej miąższych serii osadowych Afryki (ok. 7 km) formacja Karru
osady dawnych zlodowaceń paleozoiku (tylity)
osady rzeczne, jeziorne, wulkaniczne (diamenty)
węgiel kamienny
Wielkie Rowy Wschodnioafrykańskie
tworzą się od miocenu
wschodnioafrykański system ryftowy
dwa równoległe systemy rowów:
Wschodnioafrykański
Środkowoafrykański
rozciągają się od północy na południe; od zapadliska Kotliny Danakilskiej (Afar) do doliny Zambezi
długość ok. 5 tys. km
szerokość 20-30 km
strefa aktywna wulkanicznie (pasma wulkaniczne)
trzęsienia ziemi
rozbicie wyniesienia gwinejskiego
rów rzeki Wolta, Benue i Niger
Masyw Kamerunu - związany z istnieniem rowu tektonicznego; ruchy tektoniczne orogenezy alpejskiej - głębokie spękanie platformy; wylewy law bazaltowych i ryolitowych


(…)

… działalności wulkanicznej; związane z orogenezą alpejską
platforma nubijsko-arabska
tarcza arabska
platforma południowoamerykańska
największa
2 niecki:
Niecka Konga
Niecka Kalahari
Wyniesienie Środkowoafrykańskie
Wyniesienie Mozambicko-Rodezyjskie
Masyw Atlantycki (Wyniesienie Kongijsko-Namibijskie)
platforma Madagaskaru
tarcza malgaska, platforma malgaska (gnejsy, łupki krystaliczne)
budowa podobna do budowy…

strefa aktywna wulkanicznie (pasma wulkaniczne)
trzęsienia ziemi
rozbicie wyniesienia gwinejskiego
rów rzeki Wolta, Benue i Niger
Masyw Kamerunu - związany z istnieniem rowu tektonicznego; ruchy tektoniczne orogenezy alpejskiej - głębokie spękanie platformy; wylewy law bazaltowych i ryolitowych
od północy dobudowana najmłodsza część (od fałdowań hercyńskich)
G. Atlas
geneza hercyńsko-alpejska
Antyatlas, Atlas Wysoki, Atlas Średni - orogeneza hercyńska
Góry Rif, Atlas Tellski
typowa struktura płaszczowinowa
alpejskie (najmłodsze)
północna część Atlasu
Ameryka Północna
budową zbliżona do Europy
do jednostek starszych dołączają młodsze
kraton laurentyński
tarcza kanadyjska; tarcza laurentyjska łączy się w jedną strukturę z tarczą grenlandzką
Główne jednostki tektoniczne:
prekambryjska platforma…
…)
mieszane erupcje wulkaniczne - erupcja gazów i materiałów piroklastycznych występuje na przemian lub jednocześnie z wylewami law zasadowych i kwaśnych
stożek o nachyleniu 30-45°
bardziej kwaśne lawy
prawie 60% wulkanów świata
Fudżi, Wezuwiusz, Kluczewska Sopka, Mayon, Pinatubo, Ojos de Salado
kopułowe (kopuły wulkaniczne)
z lawy lepkiej, typu riolitowego i trachitowego
strome zbocza
Merapi (Jawa), Unzen…

z popiołów: Paricutín (Meksyk), Cerro Negro (Nikaragua), Pu'u kaPele (Hawaje)
Lokalizacja zjawisk wulkanicznych:
granice płyt litosfery
wulkanizm w strefach (dolinach) ryftowych
wydobywa się łatwo płynna lawa zasadowa, bogata w alkalia (Na, K) oraz lawa riolitowa
Grzbiet Środkowoafrykański
w Afryce Wschodniej lawy głównie bardzo alkaliczne (wapń, potas)
wulkan: Oldainyo Lengai
strefy konwergencji
wulkanizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz