Geografia fizyczna świata - strona 2

note /search

Teoria funkcjonowania systemu i jej zastosowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Wykład 9 22.12.2005 na egzamin: formułowanie prawidłowości !! np. współczesne zlodowacenia w Europie; przykłady, prawidłowości dot. współczesnego zlodowacenia w skali świata (co obejmuje) pustynie Afryki: wymienić + prawidłowości w skali świata mechanizm cyrkulacji -

Teoria funkcjonowania geoekosystemu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Wykład 10 5.01.2006 Uwagi generalne: na egzamin: prawidłowości w skali globalnej + nazwy mechanizm ogólnej cyrkulacji atmosferycznej + powiązania z poszczególnymi typami krajobrazu Złoty cytat: „bardzo będę mówił dość szybko” Wartościami progowymi dla geosystemu jest obszar stanów dozwolonych, ...

Krzywa hipsograficzna Ziemi - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2919

Krzywa hipsograficzna Ziemi jej konstrukcja stanowi wstępny etap rozpoznania stosunków hipsometrycznych w różnej skali przestrzennej w oparciu o krzywą hipsograficzną przedstawiamy propozycje pięter wysokościowych na danym obszarze (propozycja krajobrazów morfologicznych) krzywa hipsograficzna ku...

Strefowość w geografii - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Wykład 11 12.01.2006 Strefowość przyrodnicza - właściwość charakteryzująca środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej; jest to prawidłowe występowanie (następstwo) elementów środowiska przyrodniczego zależne od szerokości geograficznej Szerokość geograficzna - wraz z nią zmienia się oświetlenie; różni...

Rodzaje zasilania - rzeki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

Trzy rodzaje zasilania: śnieżny deszczowy lodowcowy Trzy ustroje rzeczne: proste złożone pierwotne złożone wtórne reżim prosty rzeka znajduje się w jednej strefie klimatycznej opady przekładają się występowanie jednego okresu wezbraniowego, jednej niżówki rzeka autochtoniczna lodowcowy - we...

Rzeki górskie w różnych klimatach - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Rzeki górskie w strefie klimatu umiarkowanego zasilanie lodowcowe: Alpy, górny Ren, Garonna, Pad, | Kordyliera, Kolumbia, Kaukaz, Himalaje, Pamir, Ałtaj, Andy stabilny reżim, bardzo niskie przepływy w zimie, maksimum w lecie zasilanie lodowcowo-śnieżno-deszczowe: Skandynawia; Tome , Oldey , Glomm...

Nil i Ren jako rzeki allochtoniczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1666

Rzeka allochtoniczna - Nil ukształtowany reżim złożony wtórny najdłuższy system rzeczny przepływa przez kilka stref klimatycznych: podrównikową, zwrotnikową (z odmianą skrajnie suchą też), śródziemnomorską) opady w okolicy Kairu - śr...

Zlodowacenie na kuli ziemskiej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

Strefy bezodpływowe ok. 27% powierzchni lądowej Ziemi brak zasilania strefy oceanicznej największy udział obszarowy: ok. 61% pow. Australii ok. 50% Afryki (ze względu na ukształtowanie terenu - kotliny (niektóre rzeki z nich w ogóle nie wypływają; np. Kotlina Kalahari) ok. 35% Azja Augustin- ...

Obecnie zlodowacone obszary na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Wykład 12 19.01.2006 Obecnie zlodowacone obszary głównie reliktowe (pozostałości plejstoceńskie) recesja Europa Ziemia Franciszka Józefa : wyspy - Ziemia Jerzego, Wilczka, Grahama Bella, Aleksandry Nowa Ziemia: lodowiec Nordenskjőlda Jan Mayen: lodowiec Welprechta małe miąższości, mała dynamika,...

Strefa sucha i półsucha - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

Strefa sucha i półsucha (nawet do 20% pow. Ziemi) Kryteria wyodrębniania: kryterium klimatyczne niskie sumy opadów - wartość progowa: strefa śródziemnomorska Afryki Pn. - pon. 250mm strefa śródziemnomorska Afryki Pd. - pon. 500mm temperatura wielkość parowania kryterium roślinne brak zwarte...