Krzywa hipsograficzna Ziemi - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzywa hipsograficzna Ziemi - wykład - strona 1 Krzywa hipsograficzna Ziemi - wykład - strona 2 Krzywa hipsograficzna Ziemi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Krzywa hipsograficzna Ziemi jej konstrukcja stanowi wstępny etap rozpoznania stosunków hipsometrycznych w różnej skali przestrzennej
w oparciu o krzywą hipsograficzną przedstawiamy propozycje pięter wysokościowych na danym obszarze (propozycja krajobrazów morfologicznych)
krzywa hipsograficzna kuli ziemskiej oznacza udział procentowy poszczególnych pięter hipsometrycznych w odniesieniu do całej kuli ziemskiej (do jej powierzchni) obejmuje 5 pięter hipsometrycznych obszary górskie (pow. 1000m n.p.m.)
rozległe równiny kontynentalne (-1000 - 200m n.p.m.) - 30%
stok cokołu kontynentalnego (-200 - -3000m)
równina oceaniczna / dna basenów oceanicznych (-3000 - -6000)
rowy oceaniczne (pon. -6000)
równiny podmorskie 56%
przedmiotem badań geo. fiz. św. są wszystkie piętra hipsometryczne pow. Z.
Rozmieszczenie kontynentów i oceanów 39,4% - lądy na półkuli N (półkula lądowa)
18,7% - lądy na półkuli S (półkula morska)
Efektem nierównomiernego rozmieszczenia kontynentów i oceanów jest różne wykształcenie wielkich stref krajobrazowych na półkuli N i S.
Wielkie strefy krajobrazowe posiadają pełniejsze rozwinięcie na półkuli N.
Kontynenty: granice pomiędzy poszczególnymi kontynentami są sprawą umowną (Australia, Ameryka Pn. i Pd. -, nie sprawiają problemów)
Eurazja - granica między Europą i Azją
podstawowe kryterium: orograficzno-tektoniczne
nie można stosować tylko kryterium tektonicznego (granica Europy byłaby kilka tysięcy km na wschód od obecnej)
przebieg granicy:
góry Paj-Choj (północne ramię Uralu Polarnego)
Ural Polarny
Ural
Obniżenie Emby
Wzgórza Wałdajskie
Morze Czarne
prawidłowości:
na obszarze kontynentów obszary górskie występują zawsze na obrzeżu platform kontynentalnych (pokrywają się z przebiegami dawnych geosynklin)
Karpaty, Alpy, czy Himalaje - nie są odstępem od tej reguły (leżą w miejscu połączenia platform)
obszary górskie oznaczają w ewolucji pow. Z. przyrost masy kontynentalnej
niziny na kontynentach występują w ich centralnej części
Azja, Afryka - zlepek platform kontynentalnych, połączonych górami
niziny pokrywają się z obszarem płyt paleozoicznych np. nizina wschodnioeuropejska z płytą rosyjską
na oceanach odwrotny układ wielkich jednostek morfologicznych
grzbiet występuje w środkowej części oceanu
Podstawowe jednostki morfologiczne w obrębie kontynentów to: niziny, wyżyny i góry.


(…)

… (powierzchnie sandrowe, obszary moren dennych)
pochodzenia mrozowego
pochodzenia krasowego
itd.
niziny tektoniczne, eustatyczne (?)
wyżyny - obszary wzniesione ponad 300 m n.p.m. , słabo rozczłonkowane, przeważnie równinne o budowie wewnętrznej płytowej, fałdowej lub monoklinalnej
def. wyżyn - trudności z podziałach morfologicznych pow. Ziemi
nie ma górnej granicy wysokościowej wyżyn
kryterium morfologiczne…
… (Wyż. Krakowsko-Częstochowska)
mogą być różnego wieku - wyszukać przykłady !!
Masyw Centralny - hercyński
Skandynawska - prekambryjska i kaledońska
mogą mieć różną budowę wewnętrzną - przykłady!!
mogą mieć różne położenie na pow. Z. - przykłady !!
obszary górskie
góry - wysokie wzniesienia ukształtowane ruchy górotwórcze; objawiają się w terenie jako efekt procesów fałdowych lub o charakterze…
… - układ zrębów i oddzielających je obniżeń tektonicznych
Oceany:
w obrębie dna morskiego wydziela się:
szelf (0-200m)
stok kontynentalny (-200- -3000m)
dna basenów oceanicznych (-3000- -6000) 73% ogólnej powierzchni morskiej
rowy oceaniczne (pon. 6000m)
grzbiety śródoceaniczne i wyspy - ważny element dna
nazwy grzbietów i ich przebieg - jakie wyspy stanowią ich kulminację !!
np.:
Ocean Atlantycki:
Grzbiet Śródatlantycki
Wyspy Bouveta
Islandia
Jan Mayen
Ocean Indyjski
Grzbiet Maskarenów
Reunion
wyspy
pochodzenia wulkanicznego i organicznego (związane z koralowcami)
nazwy wysp + rozmieszczenie !!
np.
wyspy wulkaniczne O. Atlantycki: - wykład nr 4
wyspy wulkaniczne O. Indyjski:
Komory
Maskareny
Wyspy Kerguelena
Wyspy Heard i McDonalda
Wyspy Crozeta
Wyspy Księcia Edwarda
St. Paul
Nowy Amsterdam
wyspy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz