Wykład z geologii o strefach akrecji i subdukcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 8526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z geologii o strefach akrecji i subdukcji - strona 1 Wykład z geologii o strefach akrecji i subdukcji - strona 2 Wykład z geologii o strefach akrecji i subdukcji - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot prowadził dr Andrzej Krawczyk. Materiał składa się z 2 stron zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące kwestie: strefy akrecji i zachodzące w nich procesy, strefy subdukcji i zachodzące w nich procesy. Ponadto w notatce zostały zdefiniowane następujące pojęcia: akrecja terranów, bieguny magnetyczne Ziemi, czarnodymiące kominy, diastrofizm, dolina ryftowa, granica akrecyjna dywergentna, granica konsumpcyjna (konwergentna), granica konserwatywna (transformacyjna), grzbiet śródoceaniczny, inwersje pola geomagnetycznego, konwekcja hydrotermalna, konwekcja w płaszczu ziemi, liniowe anomalie magnetyczne, magnetyzacja szczątkowa, paleomagnetyzm, pióropusz płaszcza, plama gorąca, płyta litosferyczna, pole geomagnetyczne, rozrost dna oceanicznego ? spreading, rów oceaniczny, ryft, ryft kontynentalny, ryftogeneza, strefa akrecji, strefa Beniofa, strefa subdukcji, superpióropusz płaszcz, teoria dryfu kontynentów, tomografia sejsmiczna, uskok transformacyjny, wędrówka biegunów magnetycznych.

Strefy akrecji i zachodzące w nich procesy
Strefy akrecji to strefy ryftu kontynentalnego. Są to grzbiety śródoceaniczne - najpotężniejsze na świecie systemy górskie. Glob Ziemski jest nimi opasany, mają 60-70 tysięcy km długości, wysokość względna 2-3km, tworzą jeden łączący się system - łańcuch górski. W strefach akrecji jest tworzona skorupa oceaniczna. Doliny ryftowe to naturalne, globalne pęknięcia skorupy ziemskiej, miejsca, w których materia z wnętrza ziemi znajduje ujście na jej powierzchnię. Materia tam zastyga, tworząc nową skorupę oceaniczną. W strefach akrecji następuje rozrost dna oceanicznego (spreading).
Strefy subdukcji i zachodzące w nich procesy
Strefy subdukcji pokrywają się z rowami oceanicznymi. Są to miejsca, w których skorupa ziemska jest niszczona (subdukowana). Rowy oceaniczne rozmieszczone są bardzo nierównomiernie: otaczają Pacyfik, natomiast brak ich na Atlantyku. Skorupa jest tworzona w grzbietach oceanicznych, natomiast jej nadmiar musi być niszczony - dzieje się to w rowach oceanicznych. Skorupa oceaniczna jest tam wsuwana pod płytę kontynentalną w głąb płaszcza, gdzie zostaje przetopiona (zniszczona) (głębokość ok. 700km).
Akrecja terranów - związana ze strefami subdukcji, gdy na płycie subdukowanej jest jakaś forma wypukła - wyspa - wpadając do rowu zaklinowuje się piętrząc góry (przykleja się).
Bieguny magnetyczne Ziemi - miejsce największego skupienia linii sił pola magnetycznego Ziemi. Mamy dwa bieguny - północny i południowy.
Czarnodymiące kominy - (black smokers) Istniejące na dnie oceanu stożki, z których wydobywa się gorąca (350°C) czarna woda (zawiera rozpuszczone siarczki metali)
Diastrofizm - wszelkie procesy, które powodują ruch i deformację skał litosfery
*Dolina ryftowa - naturalne pęknięcie skorupy Ziemi w centralnej części grzbietu śródoceanicznego Granica akrecyjna dywergentna - granica pomiędzy płytami litosfery, gdzie płyty się rozchodzą (grzbiety śródoceaniczne)
Granica konsumpcyjna (konwergentna) - granica, gdzie jedna płyta zapada się pd inną (strefy subdukcji - rowy)
Granica konserwatywna (transformacyjna) - płyty przesuwają się równolegle względem siebie
*Grzbiet śródoceaniczny - pasmo górskie opasające całą kulę ziemską, naturalne wyniesienie terenu pod oceanami Inwersje pola geomagnetycznego - samoistne przebiegunowanie - zamiana miejscami biegunów magnetycznych Ziemi (co ok. 700 000 lat)
*Konwekcja hydrotermalna - ruch wody w okolicach ryftów, prowadzących do powstania

(…)

… ryftów, prowadzących do powstania black smokers *Konwekcja w płaszczu ziemi - ruch materii w płaszczu ziemi po torach zbliżonych do okręgów *Liniowe anomalie magnetyczne - warstwy (zespoły) skał ułożone równolegle do ryftów o namagnesowaniu na przemian zgodnym i odwrotnym Magnetyzacja szczątkowa - namagnesowanie skał w momencie jej powstania
Paleomagnetyzm - pojęcie, pod którym kryje się magnetyzm ziemi w dalekiej przeszłości
*Pióropusz płaszcza - strumień ciepła wydostający się z wnętrza ziemi ku jej powierzchni
*Plama gorąca - miejsce na powierzchni ziemi, pod którym strumień cieplny jest wielokrotnie wyższy niż w otoczeniu
Płyta litosferyczna - jedna ze sztywnych, kilkunastu jednostek budujących litosferę, która może pływać na astenosferze
Pole geomagnetyczne - pole magnetyczne ziemi jako dipola (magnes…
… skorupy Ziemi
Superpióropusz płaszcz - bardzo duży strumień ciepła wypływający z wnętrza Ziemi prowadzący do powstania intensywnego wulkanizmu, a czasem powstania ryftu (np. pod wschodnią Afryka dzisiaj)
Teoria dryfu kontynentów - teoria mówiąca o ruchach i rozerwaniu starych kontynentów, powstaniu nowych, ogólnie o ruchach płyt litosferycznych
Tomografia sejsmiczna - geofizyczna metoda badania wnętrza…
… sztabkowy we wnętrzu ziemi)
Rozrost dna oceanicznego - spreading - tworzenie się nowej skorupy oceanicznej w strefach akrecji
*Rów oceaniczny - naturalne zagłębienia występujące w strefach subdukcji, rozmieszczone nierównomiernie (dużo na Pacyfiku, brak na Atlantyku). Ryft - występuje a strefie akrecji - pęknięcie skorupy ziemi, powstaje tam skorupa oceaniczna
Ryft kontynentalny - rodzaj zapadliska
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz