Struktury tektoniczne Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury tektoniczne Polski - strona 1 Struktury tektoniczne Polski - strona 2 Struktury tektoniczne Polski - strona 3

Fragment notatki:


Struktury tektoniczne Polski
Prekambryjska Platforma Wschodnioeuropejska
Fundament krystaliczny zbudowany ze skał krystalicznych archaiku i proterozoiku (2 288 - 1 143 mln lat)- bazalty, gabra, sjenity, gnejsy, granity ,łupki krystaliczne i kwarcyty. Fundament pokrywają poziomo osady paleozoiku, mezozoiku oraz kenozoiku.
Granica Teisseyre'a - Tornquista (TT) oddziela platformę wschodnioeuropejską od europy Zachodniej i Środkowej. Trans European Structure Zone- szew transeuropejski.
Ułożenie platformy- z północnego wschodu na południowy zachód. Głębokość fundamentu od 500 m na północy do 7 000 m w strefie TT.
Tarcza- obszar wydźwignięty do góry, ale nie przykryty młodszymi osadami np. Skandynawia
Platforma- przykryta młodszymi osadami.
Jednostki prekambryjskie:
Jednostki strukturalne platformy:
Obniżenie perybałtyckie (nadbałtyckie)- synekliza pery bałtycka. Jest to niecka wypełniona osadami starszego paleozoiku, mezozoiku, trzeciorzędu i czwartorzędu. Grubość pokrywy dochodzi do 6 000 m (w części zachodniej). Występują liczne uskoki.
Wyniesienie (garb) Mazurskie (mazursko- suwalskie)
Fragment wału białorusko- mazurskiego
Pokrywę tworzą osady jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu
Na skłonach wyniesienia także występują osady triasu
Obniżenie Podlaskie (synekliza podlaska)
Pokrywę tworzą skały wendu, starszego paleozoiku, permu, jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu
Grubość pokrywy wypełniającej obniżenia podłoża wynosi od 1000 do 4000 m.
Struktura zrębowa podlasko lubelska
Wyniesienie Sławatycz
Obniżenie nadbużańskie
Platforma Paleozoiczna Europy Zachodniej i Środkowej (stare ruchy fałdowe kaledońskie i hercyńskie)
Obszar fałdowań kaledońskich i hercyńskich (Sudety, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Śląsko- Krakowska)
Jednostki tektoniczne paleozoiczne:
Blok Dolnośląski
Granice: na NE uskok środkowej Odry (Dolina Odry), na SW dyslokacja Łaby, na E uskok ramzowski Jednostki tektoniczno- geologiczne bloku:
Blok sudecki i przedsudecki , uskok brzeżny
Blok sudecki: Sudety Zachodnie i Wschodnie
Blok przedsudecki: krainy geograficzne: Wzgórza Strzegomskie, Masyw Ślęży, równiny
W obrębie bloku wyróżnia się jednostki podłoża waryscyjskiego (jednostki orograficzne- skały osadowe, magmowe, metamorficzne wieku proterozoicznego, dolnopaleozoicznego, dewońsko- karbońskiego)
Blok Gór Sowich, blok karkonosko- izerski, blok kaczawski
Masyw: łużycki, Lądka, Śnieżnika, Gór Bystrzyckich, kłodzko- złotostocki, Kudowy, strzegomski


(…)

…, strzegomski
Metamorfik kłodzki
Depresja Świebodzic
Struktura Śląsko- morawska
Zasięg od zachodu blok dolnośląski od wschodu blok górnośląski, Karpaty
Geologia: skały prekambryjskie, paleozoiczne, czwartorzędowe
Blok budują jednostki Sudetów Wschodnich (czeskie Morawy, Masyw Jesenika- Pradziad) ze wschodnią częścią Przedgórza Sudeckiego (Wzgórza Niemczańsko- Strzelińskie)- gnejsy, amfibolity, zlepieńce
Strefa…
… i północnej
Na wale meta karpackim zachodziły procesy intensywne denudacji
Środkowy oligocen- ruchy górotwórcze- Sudety zostały podniesione wzdłuż uskoków (sudecki uskok brzeżny) i procesy wulkaniczne (Góry i Pogórze Kaczawskie)
Miocen
Wypiętrzenie się Karpat na przełomie oligocenu/miocenu
Znaczne wypiętrzenie Tatr
Powstanie zapadliska przedkarpackiego- transgresja Morza Paratetydy , powstały pokłady soli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz