Starszy Paleozoik-charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starszy Paleozoik-charakterystyka - strona 1 Starszy Paleozoik-charakterystyka - strona 2 Starszy Paleozoik-charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Starszy PALEOZOIK; Miejsca wydzieleń systemów fanerozoicznych: Walia;
Wielka Brytania;
Rosja; Historia PALEOZOIKU: Starszy PALEOZOIK (kambr, ordowik, sylur); Osady starszego PALEOZOIKU były fałdowane podczas orogenezy kaledońskiej ; Rozkład kontynentów w starszym PALEOZOIKU wg teorii tektoniki płyt: Gondwana -skład:
Afryka;
Australia;
Antarktyda;
Pd. Ameryka;
Laurentia;
Baltica;
Syberia;
Kazachstanie;
Pomiędzy Balticą i Laurencją był ocean IAPETUS;
Zmiany poziomu morza, które następują równocześnie na całym świecie noszą miano zmian Eustatycznych (w skali globalnej); Najwyższy poziom morza był w ORDOWIKU - 300 m: Przyrost dna oceanicznego;
Ekstatyka;
Poziom gazów - starszy PALEOZOIK - udział tlenu był niższy od obecnego - około 15%, więcej CO2 - co najwyżej 2-krotnie;
Na przełomie ORDOWIKU i SYLURU doszło do glacjacji - główna masa lądolodu znajdowała się na obszarze dzisiejszej pn. Afryki, aż do płw. Arabskiego; Wywołany spadkiem CO2 w atmosferze; Spadek poziomu mórz na przełomie ORDOWIKU i SYLURU; Orogeneza w starszym PALEOZOIKU (ruchy kaledońskie): Obszar części ówczesnego oceanu IAPETUS, zostały sfałdowane i wypiętrzane; Świat organiczny starszego PALEOZOIKU: Na przełomie PREKAMBRU i PALEOZOIKU pojawia się dużo skamieniałości śladowych, które są innego charakteru, jak wcześniejsze (mułożery);
Pojawienie się tzw. drobnej formy szkieletowej;
Pojawienie się zwierząt bezkręgowych (organizmy bentoniczne = żyjące na dnie);
Skamieniałości przewodnie - Trylobity;
W późnym KARBONIE pojawiają się przedstawiciele kręgowców i kręgowców bezszczękowych (strunowce);
Pojawienie się Graptolitów - ORDOWIK i SYLUR;
W KARBONIE żyły wszystkie typy zwierząt bezkręgowych;
W SYLURZE następuje rozwój ryb;
Z końcem ORDOWIKU miało miejsce wielkie wymieranie (wymarło 85% organizmów morskich);
W SYLURZE zaczyna się kolonizacja lądów przez rośliny i zwierzęta; Rozmieszczenie oceanów i geosynklin: Ocean IAPETUS - pomiędzy pn. Ameryką i Balticą; Ocean Rheic rozdzielający Gondwanę od pd. Laurencji, pd. Baltiki; i pd. Aralonii; Geosynkliny Kordylierów, Franklin i Appalachów okalające platformę północnoamerykańską; Ocean Uralski ;

(…)

… zbiorniki sedymentacyjne w Europie:
Platforma wschodnioeuropejska:
Sedymentacja w zbiornikach epikontynentalnych i w rowach tektonicznych;
Świadectwem są profile w rowie Oslo, krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia);
Strefa Koldyrierów:
Sedymentacja w zbiornikach o cechach geosynklin;
Świadectwem są profile w Walii, Norwegii i pd. Szkocji;
Środkowoeuropejskie odgałęzienie - Ardeny, Góry Reńskie, Góry Świętokrzyskie
Strefa PROTOTETYDY:
Pn. Afryka, Masyw Centralny, Sardynia, płw. Iberyjski;
Diastrofizm orogenezy:
Orogeneza kaledońska (starszy PALEOZOIK - środkowy DEWON), najważniejsze fazy:
Finmark;
Sardyńska;
Sandomierska - wczesny ORDOWIK, po wczesnym tremadoku Góry Świętokrzyskie;
Takońska - ORDOWIK, fałdowania w geosynklinie Appalachów;
Ardeńska i eryjska;
Arkodyjska;
KAMBR, ORDOWIK SYLUR w Polsce:
Góry Kaczawskie;
Góry Świętokrzyskie;
Zdarzenia biotyczne:
Pojawienie się drobnej fauny szkieletowej (wczesny KAMBR);
Pojawienie się przedstawicieli wszystkich typów bezkręgowców (KAMBR);
Szybki wzrost zróżnicowania (KAMBRYJSKA eksplozja);
Pierwsze kręgowce (bezżuchwowce); ryby fałdopłetwe; plakodermy; ryby kostne;
Pierwsze rośliny lądowe;
Początek kolonizacji lądu (SYLUR);
Wielkie wymieranie późnoordowickie; …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz