Historia Ziemi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Ziemi - wykład - strona 1 Historia Ziemi - wykład - strona 2 Historia Ziemi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Historia Ziemi
Historia Ziemi
Eon
Era
Okres
Czwartorzęd
Kenozoik
Wiek
[Ma]
1,8
Neogen
23,03
65,5
Paleogen
65,5
Kreda
145,5
Mezozoik
185,5
Jura
199,6
Trias
251,0
Fanerozoik
Perm
299,0
Karbon
359,2
Dewon
Paleozoik
416,0
291,0
Sylur
443,7
Ordowik
488,3
Kambr
542,0
prekabmr
Proterozoik
Archaik
2500,0
4058,0
4600,0
GEOLOGIA
wykład nr 5 – Historia Ziemi
Historia Ziemi – archaik i proterozoik
Fauna z Ediacara 1.0 – 0.544
niejednorodna grupa pierwszych zwierząt tkankowych, uważana czasem za "eksperyment"
przyrody. Niektóre ze zwierząt z tego okresu nie pozostawiły żadnych oczywistych następców, inne wyraźnie należą do
form istniejących współcześnie.
Nazwa fauny ediakarańskiej pochodzi od wzgórz Ediacara w południowej Australii, gdzie w latach 40. XX wieku geolog
R.C. Sprigg odrył te skamieniałości. Później podobne formy życia odkryto w innych regionach świata, w tym w Rosji,
Anglii, Namibii i Nowej Fundlandii. Skamieniałości pochodzą sprzed 550-543 mln lat.
2.5 – 1.0
Powszechne występowanie stromatolitów
3.0 – 2.5
Rozwój skorupy kontynentalnej - powstanie pierwszych kontynentów (protokontynentów)
3.5 – 3.0
Najstarsze skamieniałości – bakterie sinicowe i produkt ich działalności - stromatolity
4.5 – 3,5
Najstarsze datowane radiometrycznie kryształy cyrkonu ok. 4.4 mld lat (początek rozwoju skorupy
kontynentalnej?)
5.0 – 4.5 mld lat
Utworzenie Układu Słonecznego, wedle obecnego stanu wiedzy nasz Układ Słoneczny powstał ok. 4,6
miliarda lat temu z zagęszczenia pierwotnej mgławicy protoplanetarnej. Owa stosunkowo rzadka
chmura gazu (przede wszystkim wodoru i helu) zapadła się grawitacyjnie – prawdopodobnie pod
wpływem jakiegoś zaburzenia zewnętrznego, związanego na przykład z niedalekim wybuchem
supernowej. Stopniowemu zwiększaniu się gęstości w punkcie centralnym towarzyszyło również
formowanie się wirującego coraz szybciej dysku protoplanetarnego. Centralny obiekt w koocu dał życie
Słoocu, podczas gdy otaczający je dysk uległ segmentacji na poszczególne ciała niebieskie: przede
wszystkim planety, ale także i pozostałe składniki Układu Słonecznego.
odczas akrecji powstała siła grawitacji i rozpad pierwiastków radioaktywnych dostarczył ciepła
niezbędnego do przetopienia tak powstałej proto-Ziemi. To z kolei doprowadziło do zdyferencjonowania
(zróżnicowania) Ziemi na radialnie symetryczne ciało zbudowane z warstw, których gęstośd wzrasta wraz
z głebokością. W efekcie wspomnianej dyferencjacji niemożliwe jest obecnie ustalenie składu
chemicznego Ziemi na drodze bezpośredniego opróbowania. Jednak uważa się, że meteoryty są
pozostałością materii, która budowała układ słoneczny w trakcie jego formowania. Dlatego badania ich
składu chemicznego pozwalają ustalid średni skład chemiczny Ziemi. Obecnośd zarowno faz metalicznych
jak i krzemianowych w meteorytach prowadzi do wniosku, że metaliczne jądro Ziemi (zbudowane z Fe i
Ni) otaczają krzemianowy płaszcz oraz skorupa o znacznie niższej gęstości aniżeli jądro Ziemi.
PROTEROZOIK

(…)

… pojawiają się na lądzie
Orogeneza kaledooska (akadyjska)
SYLUR
443 - 416 Ma
Najstarsze ryby, dalszy rozwój mięczaków (małży i
ślimaków),
GEOLOGIA
wykład nr 5 – Historia Ziemi
Historia Ziemi – późny paleozoik
Masowe (największe) wymieranie, które przetrwały
tylko nieliczne organizmy.
PERM
299 – 251 Ma
Pierwsze gady
Klimat ociepla się i pojawiają się bagna z bujną
roślinnością, pierwsze płazy, orogeneza…
… – Historia Ziemi
Budowa geologiczna Polski
W pokrywie permskomezozoicznej, w czasie orogenezy
alpejskiej powstały
szerokopromienne formy
synklinalne i antyklinalne. Na
krawędzi platformy
wschodnioeuropejskiej znajduje się
niecka brzeżna, a dalej na zachód
wał środkowopolski, niecka
szczecińsko-lódzko-miechowska,
monoklina przedsudecka i
monoklina śląsko-krakowska.
Wspomniane ruchy tektoniczne
spowodowały…
… (Ameryka Północna oraz Grenlandia),
BA – Bałtyka (Europa wschodnia i Skandynawia),
SB – Syberia,
AV – Awalonia.
Ocean Pantalassa
Ocean Rei
GEOLOGIA
wykład nr 5 – Historia Ziemi
Historia Ziemi – wczesny paleozoik
Masowe wymieranie u schyłku ordowiku
ORDOWIK
483 – 443 Ma
Bujny rozwój mięczaków (łodzikowate, trylobity,
ślimaki, ramienionogi, małże, koralowce)
Stromatolity tracą na znaczeniu
Pojawienie się łodzikowatych
KAMBR
542 – 483 Ma
Okres dominacji trylobitów, rozwój raf
archeocjatowych
GEOLOGIA
wykład nr 5 – Historia Ziemi
Historia Ziemi – późny dewon
Orogeneza kaledońska
Bałtyka, Laurencja i Awalonia ulegają kolizji około 430 Ma lat temu. Dochodzi do orogenezy kaledońskiej (znanej jako akadyjska w
USA). W ten sposób po połączeniu się Laurencji, Bałtyki oraz Awalonii powstał kontynent Laurazja…
…, ławicy lub innego
pierwotnie płaskiego elementu strukturalnego
wytworzone wtórnie. Są dwie formy fałdu,
zwykle sąsiadujące ze sobą: antyklina
zawierająca utwory starsze w jądrze i synklina z
utworami młodszymi w jądrze. Jeżeli mamy do
dyspozycji tylko to kryterium geometryczne
(np. nieznana jest nam stratygrafia warstw),
mówimy o antyformie i synformie.
A
Cr
J
Tr
Cr
J
Tr
GEOLOGIA
S
wykład nr 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz