Młodszy Paleozoik-charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Młodszy Paleozoik-charakterystyka - strona 1 Młodszy Paleozoik-charakterystyka - strona 2 Młodszy Paleozoik-charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Młodszy PALEOZOIK; Historia młodszego PALEOZOIKU: Młodszy PALEOZOIK (dewon, karbon, perm);
Laurrusia, Kazachstania, platforma Chińska, Gondwana, Ocean Reiczny (pomiędzy Laurrusią a Gondwaną);
Perm - PANGEA;
Ekspandująca Ziemia: Wczesny KARBON:
Gondwana zaczyna przemieszczać się w stronę północną
WARYSCYDY - powstały w skutek kolizji Gondwany i Laurrusji;
Późny KARBON:
Gondwana połączona jest z Laurrusią. Pomiędzy Kazachstanie, a wschodnią częścią Baltiki istniał wąski zbiornik sedymentacyjny zwany Geosynkliną Uralską;
Pod koniec PALEOZOIKU powstał wielki kontynent zwany PANGEĄ; Stary PALEOZOIK to czas narastającej transgresji z niewielką regresją; Trend regresywny z maksymalnym spadkiem poziomu wód w późnym PERMIE o około 200m, poniżej obecnego poziomu; Przyczyny fluktuacji poziomu morza: Topienie pokryw lodowych prowadzi do podniesienia poziomu morza (transgresja);
Rozrost pokryw lodowych prowadzi do spadku poziomu morza (regresja);
Stopień spredingu dna oceanicznego - szybki spreding dna i podmorski wulkanizm prowadzi do powiększenia systemu grzbietów oceanicznych i przemieszczanie wody na krawędzie kontynentów;
Subsydencja i izostatyczne podnoszenie; Glacjacja - kolejne zlodowacenie: Glacjacja późnego DEWONU (obszary pochodzenia polodowcowego - Ameryka Pd.);
Glacjacja od wczesnego KARBONU po PERM włącznie; Glacjacje w późnym PALEOZOIKU: Późnodewońska (obszar objęty glacjacją, mógł mieć około 5000 - 3500 km):
Pd. Ameryka;
Afryka ?
KARBONO - PERMSKA (czas trwania: około 90 mln lat):
Pd. Afryka - Basen Konga;
Wszystkie glacjacje rozwinęły się w Gondwanie; Główne zbiorniki sedymentacyjne: Zbiornik WARYSCYJSKI (geosynklina WARYSCYJSKA) - mobilny, osady tego zbiornika buduje m.in. środkową część Europy; Zbiornik Uralski - rozpościerał się na wschód od platformy wschodnioeuropejskiej; PROTETYDA = PALEOTETYDA - pomiędzy Laurrusią a Gondwaną; Facje młodszego PALEOZOIKU: DEWON: Oldredowa (śródlądowe osady klastyczne); Reńska (śródmorskie osady Detrytyczny); Hercyńska (śródmorskie osady węglanowe); Mieszana; KARBON: Facje morskie - kulm (flisz i inne ilasto - piaszczyste osady);

(…)

… uwęglenia - torf, węgiel brunatny;
Orogeneza WARYSCYJSKA:
Wiek - młodszy PALEOZOIK;
Najważniejsze fazy:
Sudecka - DEWON;
Bretońska;
Nigeryjska;
Podczas orogenezy powstały pasma waryscytów (Europa środkowa), allegenidów, nauretanidów, uralidów;
Magmatyzm;
Wulkanizm;
Intruzje granitowe;
Młodszy PALEOZOIK w Polsce:
DEWON:
Od Szczecina po Poznań, Łódź, Opole, Radom, pasem od pn. zachodu po pd. wschód. Na powierzchni wychodzą w Górach Świętokrzyskich, Góry Sowie, Góry Kaczawskie:
Dolny DEWON - Piaskowce;
Środkowy DEWON - dolomity;
Górny DEWON - wapienie, margle;
KARBON:
Od pn. zachodu do pd. wschodu. Na powierzchni znajdziemy w Górach Świętokrzyskich, obszar Śląsko - Krakowski, Sudety: Niecka Śród Sudecka (Wałbrzych, Nowa Ruda); Północno Sudecka (najwyższy KARBON - bez węgla);
PERM:
Prawie cała Polska, pn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz