Góry świętokrzyskie - Rzeźba terenu - Podział regionalny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Góry świętokrzyskie - Rzeźba terenu -   Podział regionalny - strona 1 Góry świętokrzyskie - Rzeźba terenu -   Podział regionalny - strona 2 Góry świętokrzyskie - Rzeźba terenu -   Podział regionalny - strona 3

Fragment notatki:

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE  Podział regionalny  Megaregion:         Pozaalpejska Europa Środkowa  Prowincja:           Wyżyny Polskie  Podprowincja:   Wyżyna Małopolska  Makroregion:   Wyżyna Kielecka  Mezoregion:    Góry Świętokrzyskie  WYŻYNY POLSKIE   •Północną  granicę  Wyżyn  wyznaczają  pojawiające  się  na  powierzchni  skały  i  formy  starsze  od  czwartorzędowych.  Rzeźba  pasa  wyżyn  jest  bardzo  urozmaicona,  co  wynika   ze  zróżnicowanej  przeszłości  geologicznej   i  dużej  różnorodności  skał  w  podłożu.  Różnorodność  krajobrazowa  jest  głównym  kryterium  podziału  pasa  wyżyn  na:  Obejmuje  Wyżynę  Śląsko-Krakowską,  Wyż.  Małopolską   i Wyżynę Lubelsko-Lwowską.  WYŻYNY POLSKIE   WYŻYNA MAŁOPOLSKA   Wyżynna  podprowincja  fizycznogeograficzna   w  południowej  Polsce,  stanowiąca  centralną  część  Wyżyn  Polskich.  Położona  jest  na  północ  i  zachód  od  Wisły.  WYŻYNA KIELECKA   • Pod  względem  rzeźby  jest  to  pas  fałdowań  paleozoicznych  i  mezozoicznych,  przy  czym  paleozoik  pokrywają  w  części  utwory  czwartorzędowe  (polodowcowe).  W  środku  obszaru  dominują  Góry  Świętokrzyskie  z  Łysicą  (612 m n.p.m.)  GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE   •  Masyw  górski  położony  w  południowo-  wschodniej  Polsce,   w  centralnej  części  Wyżyny  Kieleckiej.  Najwyższy  szczyt  to  Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór.   • Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są jednym z najstarszych  pasm górskich w Polsce. Wypiętrzyły się w czasie kaledońskich  ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Następnie  zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej.  • Charakterystyczne  dla  krajobrazu  najwyższych  partii  Gór  Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki  ostańcowe  i  gołoborza.  Góry  Świętokrzyskie  porośnięte  są  lasami jodłowymi  GEOLOGIA  Rezerwat Kadzielnia  Ryc. 1. Przekrój geologiczny wąwozy Chojnów Dół wg J. Czarneckiego  Ryc. 2. Profil ściany odsłonięcia koło elektrociepłowni na Gruchawce w Kielcach (wg J. Malca)  Wzgórze Kadzielni w Kielcach. Wapienie Dewońskie.  Koralowce Tetracoralla. Wietrznia w Kielcach .  Ściana dawnego kamieniołomu wapieni dewońskich w Kielcach   Odsłonięcie w rezerwacie Kręgi Kamienne (kamieniołom Tumlin Gród k. Tumlina). 

(…)

… > 35%,
• Udział wiatrów z sektora południowego to 35%,
• Wiatry z sektora półocnego i wschodniego wieją
najrzadziej.
Okres wegetacyjny
• W górach najkrótszy w Polsce,
• Od początku termicznej wiosny,
• Do końca termicznej jesieni,
• Długość okresu wegetacyjnego <200 dni.
Pokrywa śnieżna
• 50-90 dni z zalegającą pokrywą śnieżną,
• 10-28 dni z pokrywą śnieżną powyżej 20 cm.
HYDROLOGIA
Nida
Rzeki Gór…
… w dolomitach i wapieniach
dewońskich Padołu Kielecko - Łagowskiego. Często mają one charakter
wywierzysk.
Źródło (wywierzysko) w Gołczy na Ponidziu (powiat miechowski).
Źródło w Woli Zagojskiej na Ponidziu
Omieg górski
FLORA
ROŚLINY W GÓRACH
ŚWIĘTOKRZYSKICH.
Szatę roślinną Gór Świętokrzyskich dzielimy na
dwa okręgi geobotaniczne (Łysogórski
i Chęciński). W okręgu Łysogórskim na jałowych,
chłodnych…
… niszczenia powierzchni terenu przez:
• Wodę – erozja wodna
• Wiatr – erozja eoliczna
 Badaniem gleb zajmuje się gleboznawstwo, a ich
rozmieszczeniem przestrzennym - geografia gleb.
Ryc. Mapa glebowa Polski
Gleby – Góry Świętokrzyskie
Gleby – Erozja
Obszary objęte
erozją:
Intensywną eoliczną
Intensywną wodną powierzchniową
Bardzo intensywną wodną
powierzchniową
http://x02.szkolnictwo.pl…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz