Podział regionalny Pobrzeża

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4522
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział regionalny Pobrzeża - strona 1 Podział regionalny Pobrzeża - strona 2 Podział regionalny Pobrzeża - strona 3

Fragment notatki:


grupa I  PODZIAŁ REGIONALNY POBRZEŻA     CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO     Definicja pobrzeża:  Pobrzeże  – pas lądu rozciągający się wzdłuż brzegu morskiego, rzadziej  dużego jeziora czy rzeki, stanowiący krainę geograficzną o indywidualnych  cechach, na którą oddziałuje (m.in. klimatycznie, komunikacyjnie) woda  tego akwenu.  Sąsiedztwo morza ma duży wpływ na warunki klimatyczne, hydrologiczne,  ekologiczne i inne, także na strukturę gospodarki i aktywność ludzką  (rybołówstwo, porty, turystyka, rekreacja itp.).  W Polsce wyróżniono 3 główne obszary pobrzeży Morza Bałtyckiego:  Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie, które  stanowią łącznie jednostkę fizycznogeograficzną – Pobrzeża  Południowobałtyckie.    Źródło: Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda:  Słownik pojęć geograficznych . Warszawa: Wiedza  Powszechna, 1973, s. 355.  Pas pobrzeża  J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.  Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski w układzie  dziesiętnym  J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.  PODPROWINCJE  REGIONALIZACJA POBRZEŻA       MAKROREGIONY  REGIONALIZACJA POBRZEŻA  Pobrzeża Południowobałtyckie  Region Pobrzeży Południowobałtyckich (313) to szeroki na  kilka do kilkunastu kilometrów pas wzdłuż południowych  wybrzeży Bałtyku. Rozciąga się od Zatoki Kilońskiej aż po  Zalew Wiślany.     Pobrzeża Południowobałtyckie zajmują w granicach Polski  19 tys. km² i dzielą się na cztery makroregiony: Pobrzeże  Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie i  Żuławy Wiślane.  » Zajmuje zachodnią część pobrzeża       południowobałtyckiego  » Dzieli się na 11 mezoregionów    Pobrzeże Szczecińskie  » Zajmuje środkową część pobrzeża południowobałtyckiego.    » Wyróżniamy 6 mezoregionów.    Pobrzeże Koszalińskie  »Zajmuje wschodnią część pobrzeża     południowobałtyckiego.    »Dzieli się na 7 mezoregionów.  Pobrzeże Gdańskie       REGIONALIZACJA POBRZEŻA  »Zajmuje wschodnią część pobrzeża.    »Dzieli się na 3 mezoregiony.  Nizina Staropruska  M. Więckowski, Odkrywamy świat – podręcznik do geografii dla gimnazjum, WSiP, Warszawa 2006.  Pobrzeże Szczecińskie  Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3)  jednostka geomorfologiczna w  północno-zachodniej Polsce.   Zajmuje terytoria wokół Zalewu  Szczecińskiego, ujścia Odry i brzegów  Zatoki Pomorskiej. W granicach Polski 

(…)


Południowobałtyckich otaczając
półkoliście Zatokę Gdańską na
południe od linii łączącej przylądek
Rozewie na zachodzie z półwyspem
Sambijskim na wschodzie.
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.
Nizina Staropruska
Nizina Staropruska (313.57) - mezoregion fizycznogeograficzny w
północnej Polsce. Jest równiną ciągnącą się wzdłuż Zalewu Wiślanego od
Fromborka pomiędzy Wzniesieniami Elbląskimi…
… ilastych aż po głazy narzutowe
(eratyki); glina zwałowa odkładana była bezpośrednio z lodu
lodowcowego;
Osady fluwioglacjalne (glacjofluwialne, wodnolodowcowe) –
materiał skalny akumulowany przez wody wypływające z lądolodu
(także płynące w szczelinach pod nim) w postaci osadów
wysortowanych i warstwowanych.
Formy terenu na pobrzeżu

Równina Wkrzańska

Równina Goleniowska

Wzgórza Szczecińskie…
… – WŁ
- Platforma Paleozoiczna
Geologia: fundamentem są granity,
gipsy, skały magmowe i
metamorficzne, pokryte są piaskami,
glinami i glinami zwałowymi.
J. Stasiak. Z. Zaniewicz, Geografia Vademecum maturalne 2008, OPERON, Gdynia 2007.
Budowa geologiczna
J. Stasiak. Z. Zaniewicz, Geografia Vademecum maturalne 2008, OPERON, Gdynia 2007.
Klimat
Występuje tu klimat morski (umiarkowany ciepły przejściowy…
…. Charakterystycznymi formami są
piaszczyste mierzeje lub morenowe wzgórza, które opadając do morza
tworzą wybrzeża klifowe.
www.edudu.pl
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.
Formy terenu
Piaszczyste plaże
wykorzystywane w celach
rekreacyjno-wypoczynkowych.
W krajach Unii Europejskiej
plaża podlega ochronie na
podstawie Dyrektywy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz