Wykład 6 z geografii fizycznej Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 6 z geografii fizycznej Polski - strona 1 Wykład 6 z geografii fizycznej Polski - strona 2 Wykład 6 z geografii fizycznej Polski - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD VI CZWARTORZĘD  PLEJSTOCEN - następuje zmaina warunków klimatycznych: okresy chłodne i cieplejsze
- brak ruchów tektonicznych, jedynie ruchy neotektoniczne
podział plejstocenu:
Alpy                                Szafer
Wurm                              Varsovien II
Riss                                  Varsovien I
Mindel                              Cracovien
Gunz                                 Jaroslavien 
- plejstocen 2,5 mln - 700 tys.
Podział plejstocenu:
- zlodowacenie podlaskie
- interglacjał przemyski
- zlodowacenie południowopolskie
- interglacjał wielki
- zlodowacenie środkowopolskie
- interglacjał eemski
- zlodowacenie bałtyckie 
Ogólny podział:
- eoplejstocen (stosunkowo nieiwiele wiemy, słabo znany, brak zlodowaceń)
- mezoplejstocen
- neoplejstocen 
I  zlodowacanie Narwi (podlaskie) - zniszczone ślady, dowiercono się tych osadów w niewielu częściach, było dwudzielne. Różne zasięgi wg różnych naukowców, długie dyskusje na ten temat. Utwory morenowe są dość charakterystyczne, bo zawierają bo zawierają dość dużo materiałów podłoża. 
Interglacjał prasnycki.  II zlodowacenie Sanu (południowo-polskie) - dwudzielne, max. zasięg ze wszystkich zlodowaceń, maź w drugim nasunięciu, kiedy wypełnia się depresja środkowopolska, lądolód dotarł do pasa wyżyn i gór, ale podzialił się na kilka części (lobów), które opłynęły wyżyny i góry (np. Świętokrzyskie), potem połączył się znowu i podlazł pod Karpaty (max 420m), a w Sudetach do ok 600m, wlazł w kotliny. Jura Krakowsko - Częstochowska była nunatakiem wklęsłym (obszar centralny) - nie ma śladu egzaracji lodowcowej, akumulacji lądolodu.
- formy rzeźby - w kotlinach podkarpackich, na przedpolu Sudetów, zmiany sieci rzecznej w Kotlinie Sandomierskiej (pierwsza pradolina, słabo zaznaczona, odprowadzająca wody na wschód), szczątkowe moreny czołowe (na płaskowyżu Tarnowskim, Kolbuszowskim), szczątkowo zachowały się piaski kemowe i szczątki kemów. W Sudetach - dużo form typu kemowego, terasy kemowe, stopnie kemowe, zmiany hydrograficzne na przedpolu sudeckim (wcześniej rzeki płynęły na północ, a po nadejściu lądolodu pozostały moreny, na to nałożyły się osady rzeczne i Nysa popłynęła na wschód, a po ustąpieniu lądolodu Nysa wróciła do swojego pierwotnego kierunku).  Interglacjał ferdynandowski  III zlodowacenie Wilgi - niewiele wiadomo o nim, znaleziono na polesiu, we wschodniej części Polski, zasięg jeszcze nieustalony, żadnych ważniejszych form. 

(…)

Morza Białego).
- gardzieńska (gardzieńsko-wolińska) - moren czołowych mało,ale zaburzone glacitektonicznie, nie tworzą wyraźnych ciągów, morena czołowa na Wyspie Wolin i bezpośrednio koło Jeziora Gardno, bardzo mało sandrów, formy typowe to moreny denne, Puszcza Wkrzańska - trochę utworów w obrębie Niecki Szczecińskiej: pradolina pomorska- zbiór kilku dłuższych i krótszych odcinków, określanych jednym…
… się sedymentacja plejstoceńska - utworu zastoiskowe i morenowe. Utwory zastoiskowe związane były z kopalnymi dolinami rzecznymi, w dolininie Wisły i jej dopływów. Utwory morenowe: stadiał Warty, Wkry, Mławy: sandry, moreny czołowe, moreny denne, kemy, kemy, pradolina i tak się utworzył prosty ciąg form rzeźby. 
V zlodowacenie Wisły (północnopolskie) - Nizina Mazowiecka - wschód Niziny Podlaskiej - Polesie Lubelskie - południe Wyżyny Lubelskiej - Wyżyna Kielecko - Sandomierska - zachodnia Wyżyna Łódzka (zasięg zlodowacenia). Występują trzy poziomy terasowe (terasa otwocka - najstarsza i  z najstarszymi wydmami na terenie Polski). Fazy:
- leszczyńska - Gubin - Płock, południowe krańce. Moreny czołowe (głównie akumulacyjne bez zaburzeń glacitektonicznych) i bardzo małe sandry, bo lądolód…
… się podczas wycofywania się - subfaza chodzieska, krajeńska i kujawska). 
Pojezierze Wielkopolskie - faza leszczyńska i poznańska. 
- pomorska - najświeższa, najbardziej czytelna w krajobrazie rzeźba, 2 loby lodowcowe: Lob Odry i Wisły (wypełniające Nieckę Szczecińską, obniżenie perybałtyckie) + wiele mniejszych lobów, różna aktywność lobów (mniej dynamiczna rzeźba lobu szczecińskiego), moreny w zasadniczej części…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz