Wykład - trzęsienie ziemii, sem I

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - trzęsienie ziemii, sem I - strona 1 Wykład - trzęsienie ziemii, sem I - strona 2

Fragment notatki:

TRZĘSIENIA ZIEMII Definicja: gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku.
Geneza: ze względu na genezę dzieli się na:
tektoniczne - (ok. 90%) wywołane nagłym rozładowaniem nagromadzonej w wyniku procesów tektonicznych (ruch płyt litosferycznych ) energii. wulkaniczne - (7%) poprzedzają wybuch wulkanu, spowodowane parciem magmy i przemieszczaniem się gazów wulkanicznych wewnątrz skorupy ziemskiej ; są mniej groźne zapadowe = zapadliskowe = zawałowe - (3%) wywołane zapadaniem się pustek podziemnych różnego pochodzenia np. zapadanie się jaskiń na obszarach krasowych, lawiny skalne w górach, tąpnięcia związane z działalnością górniczą
Rejestracja: Pomiary wstrząsów sejsmicznych dokonuje się za pomocą sejsmografów. Sejsmometrem określa się przyrząd rejestrujący, zaś sejsmogram to sam zapis wstrząsu. Aparatury pomiarowe zainstalowane w stacjach sejsmicznych zwykle pracują bez przerwy, w istocie notując nieustanne drgania (bardzo rzadko zdarza się, aby na sejsmogramie utrwalona została idealnie pozioma linia). Jest to najbardziej namacalny dowód na nieustanny ruch płyt tektonicznych. Skutki: Trzęsienie ziemi może wywołać szereg skutków w otaczającym krajobrazie. Do najczęściej wymienianych i kojarzących się z tym zjawiskiem należą: -rysy i spękania na powierzchni ziemi; -szczeliny (niekiedy głębokością dochodzące do kilkunastu metrów); -uskoki gruntu ("pocięcie" formy wzgórza na osunięte rzędami bloki skalne); -przesunięcia poziomie wzdłuż uskoku -obrywy (na obszarach górskich); -zapadliska; -podniesienie wybrzeża i utworzenie klifu -odseparowanie części wybrzeża od stałego lądu i utworzenie płycizny; -nieckowate jeziorka (powstałe na skutek zaburzeń wód podziemnych); -wodospady (powstałe na skutek zatamowania osuwiskiem górnego biegu rzeki); -jeziora/rozlewiska (na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwisko); -wysychanie lub "przelanie się" części jeziora (na skutek uskoków gruntu); -przerwanie biegu rzeki (na skutek powstania szczeliny prostopadłej do nurtu, w której ów rzeka "znika"); -tsunami; Ocena: Skala Richtera - skala logarytmiczna określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w 1935 roku przez amerykańskich geofizyków Charlesa F. Richtera i Beno Gutenberga. Obecnie używana wyłącznie przez dziennikarzy, z powodu przyzwyczajenia odbiorców i mass mediów. Współczesna sejsmologiado oceny wielkości wstrząsów sejsmicznych wykorzystuje magnitudę, skalibrowaną w taki sposób, by w przedziale typowych trzęsień ziemi (od 3 do 7) pokrywała się ze skalą Richtera. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz