Ochrona środowiska

note /search

Kolokwium - Ekosystem

 • Politechnika Śląska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3829

1. Podaj definicję ekosystemu Połączenie biotopu (nieożywione elementy tego obszaru) i biocenozy (ogól organizmów występujących na danym obszarze). Stanowi funkcjonalną całość w której zachodzi wymiana materii między biocenozą a biotopem 2. ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1757

WYKŁAD 1  Bezpieczeostwo i higiena pracy  – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących  bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się  kształtowaniem właściwych warunków pracy. W skład BHP wchodzą ergonomia, 

Ergonomia w pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1750

WYKŁAD 2  Nurty działao ergonomicznych : Ergonomia koncepcyjna(uwzględnienie zasad ergonomii w czasie formułowania  założeo i projektowania systemów), Ergonomia korekcyjna(korekta warunków pracy poprzez modernizacje  istniejących obiektów technicznych oraz wprowadzenie elementów zabezpieczających...

Pracownik pracodawca ochrona pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

WYKŁAD 3 i 4  Pracownik-o soba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy  o pracę  Pracodawca -jednostka organizacyjna, chodby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudnia  pracowników  Ochrona Pracy- całokształt śro...

System ochrony pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2695

System ochrony pracy    Zbiór jednostek organizacyjnych, wzajemnie powiązanych zależnych i/lub współpracujących, mających na celu ochronę  praw pracowniczych określonych w prawie pracy wraz z prawem na podstawie, którego wykonują swoje zadania.    W Polsce rozróżniamy: * system prawny – stanowi i...

Wypadki przy pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1799

Wykład 5  Wypadek przy pracy  - nagłe zdarzenie powodujące uraz u osoby poszkodowanej, wywołane przyczyną  zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą: *podczas lub w związku z wykonywaniem przez  pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych*podczas lub w związku z  wykonywaniem prze...

Normy serii ISO 9000- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Normy serii ISO 9000 - dotyczy takiego zarządzania organizacją, aby zapewnić zamierzoną jakość wyrobów, które wytwarzane są w celu sprzedaży i zadowolenia klienta Normy serii ISO 14000 - dotyczy zarządzanie środowiskowego, czyli tego co organizacja robi, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowis...

Środowiskowe problemy związane z rozwojem demograficznym- opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

1) Wzrost intensywności oddziaływania człowieka na środowisko a) Wzrost liczby ludności b) Postęp cywilizacyjny i techniczny 2) Globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego a) Efekt cieplarniany b) Niszczenie warstwy ozonowej c) Niszczenie lasów d) Zagrożenie różnorodności gatunkowej e) Deg...

Ochrona środowiska podstawowe- pojęcia

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2408

Środowisko: · (definicja wzięta z prawa) powierzchnia ziemi, powietrze, rośliny, zwierzęta, krajobraz naturalny i przekształcony przez człowieka, całokształt elementów naturalnych i tych, których przekształcił człowiek ; · wszystkie...

Ochrona atmosfery- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141

Atmosfera ziemska Powłoka gazowa otaczająca Ziemię składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem Masa atmosfery ziemskiej wynosi 5,15 1018 kg Powłoka w warstwie do 5 km Powietrze stanowi: Ośrodek w którym przebiegają podstawowe procesy Życiowe organizmów-procesy utleniania, spalania, proce...