Kolokwium - Ekosystem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3829
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium -  Ekosystem - strona 1 Kolokwium -  Ekosystem - strona 2 Kolokwium -  Ekosystem - strona 3

Fragment notatki:


1. Podaj definicję ekosystemu
Połączenie biotopu (nieożywione elementy tego obszaru) i biocenozy (ogól organizmów występujących na danym obszarze). Stanowi funkcjonalną całość w której zachodzi wymiana materii między biocenozą a biotopem
2. Omów pojęcie stanowiska dokumentacyjnego
Są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych
3. Wyjaśnij pojęcie homeostazy
Samoregulacja układu. Jego zdolność do adaptacji do zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych – cecha każdego żywego organizmu....
35. Zasady ochrony i kształtowania ekosystemów leśnych:
a. Zwiększanie lesistości
b. Odpowiedni dobór gatunków drzew
c. Sadzenie lasów mieszanych
d. Łączenie z innymi ekosystemami+ miano coli – najmniejsza objętość wody w której wykryto 1 bakterię okrężnicy
Indeks coli – liczba bakterii Coli w 100 cm3 wody

Stopień rozkładu substancji organicznych wyznacza się z ilorazu zawartości związków organicznych, podatnych na biochemiczny rozkład, i całkowitej ich ilości, za pomocą wskaźników lub też na podstawie szybkości poboru tlenu przez osad. Do określenia tego stopnia używamy zależności: ChZT- chemiczne zapotrzebowanie na tlen, BZT5- biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, OWO-ogólny węgiel organiczny....

Podaj definicję ekosystemu
Połączenie biotopu (nieożywione elementy tego obszaru) i biocenozy (ogól organizmów występujących na danym obszarze). Stanowi funkcjonalną całość w której zachodzi wymiana materii między biocenozą a biotopem
Omów pojęcie stanowiska dokumentacyjnego
Są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych
Wyjaśnij pojęcie homeostazy
Samoregulacja układu. Jego zdolność do adaptacji do zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych - cecha każdego żywego organizmu.
Wyjaśnij pojęcie nihilizmu geograficznego
głosi, że zależności między życiem człowieka i naturą nie istnieją lub istnieją w minimalnym stopniu. Warunki życia człowieka zależą, według nihilistów, głównie od stabilności politycznej, rozwoju naukowo-technicznego i porządku prawnego.
Podaj co najmniej 5 przykładów wpływu środowiska naturalnego na człowieka
Źródło wody i pożywienia
Dostarcza tlen będący produktem fotosyntezy roślin
Zapobiega szkodliwemu promieniowaniu UV
Zapewnia schronienie
Atmosfera stanowi barierę ochronną umożliwiającą życie na Ziemi
Wymień składniki środowiska naturalnego
Litosfera
Hydrosfera
Atmosfera Biosfera
Wymień 3 podstawowe przyczyny zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Uprzemysłowienie powodujące duże zapotrzebowanie na energię
Intensyfikacja rolnictwa - stosowanie pestycydów i nawozów, silna eksploatacja ziemi
Wzrost liczby ludności - zwiększenie zapotrzebowania na energię, żywność, wodę, produkcja większej ilości odpadów
W którym roku powstał I Park Narodowy na terenie Polski
Białowieski - 1932 (w 1921 powstało leśnictwo „Rezerwat” później przekształcone w PN)
Pomnik przyrody to pojęcie stworzone przez Aleks

(…)

… organicznych przez mikroorganizmy.
Na czym polega zjawisko eutrofizacji zbiorników wodnych?
Proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje odżywcze zazwyczaj spływające z pól. Powoduje nadmierny zakwit glonów przez co spada poziom tlenu w wodzie co powoduje tzw „przyduchę” i śnięcie ryb.
Podstawowe typy skał to:
Magmowe
Osadowe
Metamorficzne
Główne przyczyny degradacji gleb:
Erozja wietrzna i wodna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

sxubis napisał(a):

2019-02-05 20:40:47

Z jakiego roku jest ten kolos??