Normy serii ISO 9000- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy serii ISO 9000- opracowanie - strona 1 Normy serii ISO 9000- opracowanie - strona 2 Normy serii ISO 9000- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Normy serii ISO 9000 - dotyczy takiego zarządzania organizacją, aby zapewnić zamierzoną
jakość wyrobów, które wytwarzane są w celu sprzedaży i zadowolenia klienta
Normy serii ISO 14000 - dotyczy zarządzanie środowiskowego, czyli tego co organizacja
robi, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Norma ta ma na celu zadowolenie,
stron zainteresowanych jakością wyrobów „niezamierzonych”, a więc tych które powstają
przy okazji produkcji i mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na środowisko. „klientem” w
normach serii ISO14000 jest środowisko (inaczej w Europie inaczej w Ameryce, w Europie
przedsiębiorca nie jest pociągany do odpowiedzialności, a USA jest)
Norma serii ISO/IEC 17 025-2005
System zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorujących
HACCP: -(hazard analysis and critical control points)analiza zagrożeń i krytyczne punkty
kontroli (dotyczy produkcji Żywności; uporządkowanie działań gospodarczych)
Zasady systemu:
1) identyfikacja zagrożeń i opisania środków zapobiegawczych (w chemii ego nie ma, w Żywności jest)
2) identyfikacja krytycznych punktów kontroli(CCP)
3) identyfikacja limitów krytycznych ( temp, pH, ciśnienie, przedział zapewniający
właściwą produkcję)
4) ustalenie systemów monitorowania CCP
5) określanie działań korygujących (szybkie działanie)
6) ustalenie procedur zapisów
7) ustalenie procedur weryfikacji (otwarty, może być korygorowany)
PROCEDURA URUCHAMIANIA PRODUKCJI PRZEZNACZONEJ NA RYNEK
opracowanie „normy zakładowej” obejmującej wykaz badań jakości produktu
(element dokumentacji; otrzymanie jakości produktu w stabilnej formie)
uruchamianie procedury dopuszczenia produktu do obrotu handlowego (działanie
techniczne, metryczka produktu, cech, będących przedmiotem oceny)
opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania znaku zgodności PN i
CE zgodnie z dyrektywami określającymi normy bezpieczeństwa (procedura -
identyczna gwarancja dla produktu)
wprowadzenie systemów zrządzania jakością ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025,
system HACCP
ZNAK ZGODNOŚCI z PN
Znak zgodności to zastrzeżony znak przyznawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, Że uzyskano odpowiedni stopień zaufania, Że dany wyrób proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentem normalizacyjnym
ZNAK ZGODNOŚCI z CE
Wszystkie dyrektywy określające normy bezpieczeństwa produktów stanowią wymóg by


(…)

… responsible & care
· Zarządzanie środowiskiem (ISO 14000)
Ocena cyklu Życia produktu
Nowe metody testowania produktów In vivo (chodzi o to, Żeby nie robić testowa na
zwierzętach, tylko produkować gotowe tkanki i na tym robić eksperymenty)
Zarządzanie ryzykiem
Stosowanie zasad ostrożności ( w ramach BATu)
Ocena niezawodności inwestycyjnej REAP( Reliability Engineerig Assessment of Production)
Zarządzanie jakością (nowe podejście do działalności inwestycji)
NOWE METODY IDENTYFIKACJI I MONITORINGU
Analityka „on line”
Nowoczesne rolnictwo:
1) Chemizacja (nawozy, środki ochrony roślin, preparaty weterynaryjne)
2) Nowe odmiany roślin i zwierząt
3) Mechanikalizm
WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW NATUROLNYCH
Biochemiczne i chemiczne metody wzbogacania
Rozwój branży farmaceutycznej
RECYRKULACJA I UTYLIZACJA organizacja…
… realizacji inwestycji w oparciu o dyrektywę IPPC(Integrated Prevention Collution Control) bazującej na tzw. Najlepszej dostępnej technicznej /BAT/
GENEZA
Pozwolenia zintegrowane są instrumentem wprowadzonym przez Dyrektywę Rady 91/61/WE
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń - zwaną potocznie
Dyrektywą IPPC
OGÓLNE ZASADY, CELE DYREKTYWY IPPC
Przenoszenie obciążeń…
… pozwolenia zintegrowanego
Wykaz rodzajów instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego określa Minister
Środowiska w drodze rozporządzenia
Podstawowe definicje
Standardy emisyjne- dopuszczalne wielkości emisji
Graniczne wielkości emisyjne -dodatkowe standardy emisyjne ustalone dla instalacji
wymagających pozwolenia zintegrowanego
Próg tolerancji -ustalone wielkość, o którą do wskazanego czasu…

WYMOGI UZYSKANIA CE
prawidłowa dokumentacja świadcząca, Że produkt spełnia wymogi właściwej
dyrektywy
przedstawienie tzw. „deklaracji zgodności”, w której deklaruje producent, Że produkt spełnia odpowiednie wymogi
„kartoteka techniczna” zawiera raporty z testów produktu rysunki techniczne i
instrukcję stosowania i analizę ryzyka stosowania
ZASADY INWESTOWANIA:
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Fazy…
… zanieczyszczeniami pomiędzy różnymi komponentami środowiska
należy zastąpić dążeniem do ochrony środowiska jako całości
Priorytety: zapobieganie, organizacja, minimalizacja
BAT (the Best Available Techniques)
Najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii wykorzystywany jako
podstawa do ustalenia granicznych wielkości emisji
Dostępna technika - stopień rozwoju, który umożliwia praktyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz